Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Heist-op-den-Berg vangt ruim 400.000 liter water op in grote regenwatertank

regen watertank heist

Het Heistse team Openbaar Domein nam recent op de site langs de Herentalsesteenweg een grote regenwatertank in gebruik. Die tank vangt het regenwater afkomstig van het dak van de loods op.

Zo stroomt het regenwater niet rechtstreeks via de regenpijp weg naar de Grote Nete en is hergebruik op de site voor de dagelijkse activiteiten van het team mogelijk.

Voor de financiering van het project kon het lokale bestuur een beroep doen op subsidies afkomstig van de Vlaamse Overheid in het kader van de Blue Deal. Daarmee stimuleert de overheid lokale besturen om in te zetten op het hergebruik van hemelwater.

 

Minder waterverbruik

De grootse regenwatertank is maar liefst 4 meter hoog en heeft een diameter van 12 meter. In totaal kan de tank zo’n 426.000 liter regenwater opvangen. Ze is groot genoeg om het hele jaar gebruik te maken van het hemelwater en om lange droge periodes te overbruggen.

Het opgevangen regenwater zal voornamelijk dienen voor het bewateren van openbaar groen en het vullen van de straatveegwagens. Daarnaast zullen ook de toiletten op de site ermee gespoeld worden. Op die manier is er geen kostbaar leidingwater nodig, wat een positieve impact heeft op het waterverbruik.

 

Gesubsidieerd

De watertank past volledig binnen de klimaatdoelstellingen van het lokale bestuur en de Vlaamse Overheid. Het doel is nog steeds om per inwoner tegen 2030 1 m³ (1.000 liter) opvang en hergebruik van hemelwater te realiseren. Het lokale bestuur wil de gemeente weerbaarder maken tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

Dat is ook het opzet van de Blue Deal, een plan dat de Vlaamse Overheid lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Binnen dat plan lanceerde de Vlaamse Milieumaatschappij in 2022 een oproep aan alle lokale besturen om maatregelen uit te werken voor het opvangen en het hergebruiken van hemelwater. Heist-op-den-Berg diende het project van de regenwatertank in. Na goedkeuring, ontving het lokale bestuur in 2023 een subsidie, waardoor de regenwatertank er kon komen.

 

Pidpa en lokaal bestuur slaan de handen in elkaar

De regenwatertank is intussen in gebruik. De regen van de afgelopen weken vulde de tank al deels. Maar voorlopig is er nog ruimte voor meer water. Om de tank verder te vullen voor de zomermaanden, kreeg het lokale bestuur recent een interessant aanbod van Pidpa. Het waterbedrijf heeft vlakbij zopas een grote waterleiding aangelegd onder de Grote Nete.

Die nieuwe waterleiding wordt, voordat ze in gebruik wordt genomen, eerst nog grondig gespoeld. Om het spoelwater niet zomaar verloren te laten gaan, stelde Pidpa voor om het te hergebruiken in de regenwatertank. Op die manier zal de tank al goed gevuld raken om klaar te zijn voor een mogelijk droge zomer.

Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.   De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

regen watertank heist

Deel dit artikel