Op 25 september 2020 viert de hele wereld de vijfde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: de langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030.

Die doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) genoemd.

Heist-op-den-Berg viert die verjaardag samen met 85 andere Vlaamse steden en gemeenten. Van 18 tot 25 september hangt de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zet het lokale bestuur Heistse duurzame helden in de kijker.

Die helden zijn burgers, organisaties en bedrijven die elk op hun manier bijdragen aan een duurzame samenleving. Het bestuur selecteerde vier duurzame helden die dit en volgend jaar de lokale gezichten van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn.

Tijdens een receptie op vrijdag 25 september nemen de vier duurzame helden hun titel officieel in ontvangst.

De eerste held is de LETS-groep (Local Exchange Trading System) Groot-Heist. LETS is een moderne manier van samenwerken waar mensen diensten en spullen met elkaar ruilen in hun buurt.

De tweede held is Baltimore Aircoil International op het Heistse industrieterrein. Duurzaamheid staat al lange tijd centraal in de visie en missie van het bedrijf. Zij zetten sterk in op op duurzame mobiliteit van en naar het werk.

Daarnaast is ook de website en werkingsgroep 'Duurzame Heistenaars' een duurzame held. Die heeft als doel de Heistse burgers te informeren over duurzame winkels, bedrijven en initiatieven in de gemeente.

Ten slotte zijn de zondagsvrijwilligers van Kringwinkel Heist geselecteerd. Die groep vrijwilligers baadt al 23 jaar de Kringwinkel op zondag uit, uniek in Vlaanderen.