Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Heistraat Herentals 3 dagen afgesloten voor verkeer

Toeristentoren - drone foto Alex Leys

Een aannemer voert in opdracht van Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete natuurinrichtingswerken uit op de Kempense Heuvelrug. Vanaf 20 februari worden een 80-tal bomen geveld aan de Heistraat en in de omgeving van de Toeristentoren.

De Heistraat zal daardoor drie dagen afgesloten zijn voor alle verkeer. Fietsers volgen een omleiding langs de Poederleeseweg, Hulzen, Bosbergen en Lichtaartseweg.

Intussen is het Agentschap Natuur en Bos ook begonnen met boswerkzaamheden in en rond de Schoutenheide in Herentals. Daar worden 435 bomen geveld, vooral grove en Corsicaanse dennen. Het is immers de bedoeling om rond het Schoutenheideven een geleidelijke omvorming te krijgen van naaldhout naar loofhout.

Door in de bosbestanden naaldbomen weg te halen, komt er meer licht in het bos. Meer licht in het bos zorgt voor natuurlijke verjonging van zomereiken, berken, lijsterbessen en andere inheemse loofbomen. Hierdoor wordt het bos klimaatrobuuster en biodiverser.

Deze werken zullen een drietal weken duren.

Het takhout wordt na afloop verchipt en afgevoerd voor de aanmaak van groene energie. Het stamhout wordt geleidelijk afgevoerd naar de houtverwerkende industrie.  Ook deze werken zullen tijdelijk plaatselijk voor hinder zorgen.

Na afloop van de werkzaamheden worden de paden hersteld, zodat wandelaars en fietsers opnieuw overal een vlotte doorgang hebben. Rond het Schoutenheideven en de randen van de paraboolduin streeft ANB overigens naar natte en droge heide. Daarvoor schakelt het Agentschap tussen mei en oktober een schapenkudde in die gespreid over drie periodes de grassen zal opeten en hierdoor heide nieuwe kansen geeft om op te schieten.  Foto Toeristentoren - drone foto Alex Leys / NNieuws.

Heistraat, Herentals, België

Toeristentoren - drone foto Alex Leys

Deel dit artikel