De jaarlijkse 'Prijs Armoede Uitsluiten' (PAU) plaatst organisaties en projecten in de kijker die zich op een bijzondere manier engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting. Deze prijs wordt uitgereikt door Welzijnszorg. Dit jaar is Den Draai vzw één van de vijf genomineerde organisaties.

Den Draai, erkende vereniging waar armen het woord nemen én Welzijnsschakel, neemt het sedert 2009 op voor de rechten van mensen in armoede.

Deze rechten worden, ook vandaag, niet voor iedereen toegankelijk gemaakt. De inspanning die zowel vrijwilligers als bezoekers met en zonder armoede-ervaring leveren, worden vandaag even in de spotlights geplaatst door een nominatie voor de 22ste Prijs Armoede Uitsluiten.

De coronacrisis heeft veel aan de oppervlakte gebracht. Iedereen heeft gevoeld hoe zwaar het mentaal doorweegt om lange tijd in onzekerheid, isolatie of een krappe en onaangepaste ruimte te moeten leven. Voor sommigen is er perspectief. Voor mensen in armoede blijft het de dagdagelijkse realiteit.

De werking van Den Draai focust zich op twee sporen. Enerzijds gaat Den Draai de strijd aan met sociaal isolement. Door mensen samen te brengen en te verbinden tijdens activiteiten, wandelingen en festiviteiten ontstaan nieuwe netwerken en vinden mensen ondersteuning en vriendschap.

Den Draai zet zijn schouders onder een stevig armoedebeleid. Vanuit de ervaringen van mensen in armoede worden drempels gesignaleerd bij de organisaties die hier het verschil kunnen maken. Dit steeds vanuit constructieve partnerschappen en dialoog tussen beleidsmakers, organisaties en mensen in armoede.

"Deze nominatie is vooral een ode aan onze vrijwilligers en iedereen die zo constructief met ons samenwerkt en bouwt aan een rechtvaardig Heist-op-den-Berg!", aldus de coördinatoren van Den Draai.

Voor meer informatie of om deel te nemen aan de activiteiten van Den Draai kan je steeds terecht bij coördinatoren Inge en Arne!

Graag meer informatie over de Prijs Armoede Uitsluiten? https://armoedeuitsluiten.be/