Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Heistse gemeenteraad keurt aanpassing meerjarenplan goed

De Heistse gemeenteraad keurde vorige week de aanpassing van het meerjarenplan van lokaal bestuur Heist-op-den-Berg goed.

'Net zoals bij andere lokale besturen treffen de Oekraïnecrisis en de hoge inflatie ook de budgetten van Heist-op-den-Berg. Toch legt de gemeente een positief meerjarenplan voor. Dat is het resultaat van een gedisciplineerde budgettering van alle teams, in deze financieel moeilijke tijden.

Alle acties en projecten in het meerjarenplan werden opnieuw onder de loep genomen.  Rekening houdend met verscheidene prijsstijgingen en onvoorziene factoren wordt de planning van enkele investeringsprojecten bijgestuurd.

Belastingverhogingen komen er niet. De huidige retributies worden vanaf 2023 wel jaarlijks geïndexeerd.

Om de stijging van de energiekosten beheersbaar te houden, wordt onder meer de verwarming in de kantoren van het lokale bestuur een graadje lager gezet. Het doven van de openbare verlichting vanaf 2023 zorgt ook voor een grote besparing op de elektriciteitskosten.

Tegelijkertijd zet Heist-op-den-Berg de komende jaren in op verschillende duurzame, energiebesparende investeringen in zijn patrimonium. Ook maatregelen in het kader van het Energie- en Klimaatpact krijgen een plaats in het meerjarenplan, met middelen van Vlaanderen ter ondersteuning.

Ondanks de uitdagingen slaagt Heist-op-den-Berg erin om een meerjarenplan met een gezond financieel evenwicht op te maken, met ruimte voor de toekomst', klinkt het in het gemeentehuis.

Deel dit artikel