FairTradeGemeente is een campagne die verschillende actoren in een gemeente samenbrengt rond het thema eerlijke handel, en lokale consumptie en productie van duurzame voedingsmiddelen.

Op 11 april 2013 werd, als eerste stap met het oog op het behalen van de titel van FairTradeGemeente, een lokale trekkersgroep opgestart die de nodige initiatieven wil nemen om van de gemeente Heist-op-den-Berg een FairTradeGemeente te maken.

Op 30 april 2013 verklaarde het Heistse schepencollege zich principieel akkoord om de nodige stappen te ondernemen om deze titel te behalen.

Om FairTradeGemeente te worden, dienen vijf criteria behaald te worden. Eén van deze criteria is  het onderschrijven door de gemeenteraad van een Fairtrade-resolutie. Dit gebeurde op de gemeenteraad van 11 juni 2013. Het gemeentebestuur schaart zich hierbij achter het idee van eerlijke handel. Zij voert een actief beleid om haar bevolking hierover te sensibiliseren en past dit eveneens toe op het eigen aankoopbeleid.

De resolutie bepaalt dat het gemeentebestuur er principieel mee instemt dat in het kader van een duurzaam beleid (op sociaal, ecologisch en economisch vlak), bij de aankoop van producten aandacht zal besteed worden aan de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden. Daarnaast zal de gemeente zoveel mogelijk een beroep doen op leveranciers die worden gecertifieerd door Max Havelaar of een gelijkwaardig keurmerk voor eerlijke handel, of op leveranciers die lokale duurzame producten aanbieden die op een verantwoorde wijze geteeld worden.

In haar interne en externe communicatie zal het gemeentebestuur aandacht besteden aan haar duurzaam aankoopbeleid om op die manier haar informatie- en sensibilisatieopdracht uit te voeren.

Het gemeentebestuur zal de trekkersgroep FairTradeGemeente ondersteunen, met als doel de titel van FairTradeGemeente te behalen en te behouden.

 

OPROEP

Draag ook jij eerlijke handel en duurzame lokale consumptie en productie een warm hart toe, en zou je je mee willen inzetten om dit initiatief in onze gemeente te doen slagen? Dan nodigen we je graag uit op de vergadering van onze trekkersgroep op donderdag 4 juli 2013 om 20 uur in CC Zwaneberg, zaal 5.