Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Heistse lokaal bestuur : 'Kinderdagverblijf De Witte Wolk moet 10 parkeerplaatsen voorzien'

Naar aanleiding van de berichten in de pers en op sociale media over kinderdagverblijf De Witte Wolk wenst het Heistse lokale bestuur enkele zaken te kaderen. Er werd namelijk een perceptie gecreëerd die niet overeenkomt met de realiteit.

'Vooreerst wil het lokaal bestuur benadrukken dat het net omwille van de zorg voor de kwetsbare weggebruikers is dat de parkeerplaatsen achteraan opgelegd worden. Ze werden trouwens door de zaakvoerder (de bouwheer van het gebouw, waarin De Witte Wolk zich bevindt) zelf aangevraagd.

Die bouwheer diende in 2010 zelf een vergunningsaanvraag in voor het bouwen van een kinderdagverblijf en drie appartementen. Het ontwerp werd vergund met een mooie groenzone en speeltuin tegen de achtergevel van het gebouw, zoals de aanvragers het zelf intekenden.

Bovendien werden in de achtertuin tien carports voorzien, over de volledige achterste perceelbreedte. Die tien autostaanplaatsen zijn noodzakelijk in functie van het personeel en de bewoners van de drie appartementen. De parkeerplaatsen zijn verder bedoeld voor het afzetten en ophalen van de kinderen, zodat dat achteraan kan gebeuren en niet langs de drukke gewestweg. Dat was een advies van team Mobiliteit van het lokale bestuur dat in de vergunning werd opgenomen om de veiligheid van de ouders en kinderen te garanderen.

Het college van burgemeester en schepenen hecht daar erg veel belang aan. Een zeer tragisch ongeval met dodelijke afloop op deze locatie uit 2013 toont nogmaals aan waarom het project vergund is met de tien autostaanplaatsen achteraan.

Oversteekbewegingen worden op deze drukke gewestweg immers best vermeden.

De bouwheer heeft destijds het project zelf voorgesteld zoals het uiteindelijk is vergund. De stedenbouwkundige aanvraag was allesomvattend en alle aspecten werden in rekening gebracht: voldoende groene speelruimte voor de kinderen én voldoende functionele parkeerruimte voor ieders veiligheid. Zo hoort het ook.

Toen alles echter was uitgevoerd of opgericht, koos de bouwheer er eigenhandig voor om de parkeerplaatsen te verminderen.

In 2016 werd dan een regularisatie aangevraagd van een grote tuinberging en het bouwen van vijf - in plaats van tien - carports. Noch het college van burgemeester en schepenen, noch de deputatie ging akkoord met dat plan. Bovendien toonden bezwaarschriften van de bewoners van de appartementen aan dat er een grote frustratie leefde over de gang van zaken, zijnde het niet uitvoeren van de vergunde staanplaatsen.

Uiteraard zijn wij er als lokaal bestuur voorstander dat de kinderen beschikken over een speeltuin en groenzone om buiten te kunnen spelen en ravotten. Het bericht dat het lokale bestuur de tuin van de kinderen wil afnemen, is dan ook oneerlijke en incorrecte communicatie.

Aangezien er na de weigering van de regularisatie geen toegifte gedaan werd door de aanvrager van de vergunning en er ook geen bereidheid was om in overleg te gaan met het lokale bestuur, werd beslist om een handhavingstraject op te starten. Na het proces-verbaal bracht het lokale bestuur een herstelvordering uit die het ‘herstel volgens de vergunde toestand’ vroeg.

Het Hof van Beroep is – net als het college van burgemeester en schepenen en net als de deputatie van de provincie Antwerpen - eveneens van oordeel dat de aanleg van tien autostaanplaatsen die door BVBA Waterpoort waren aangevraagd, moet worden uitgevoerd en dat de grote niet-vergunde tuinberging moet verdwijnen.

De tuin van de kinderen kan worden uitgevoerd zoals aangevraagd, met een oppervlakte van 6,7 bij 19,88 m. Dat staat in het arrest van het Hof Van Beroep. Het is dus niet zo dat er geen tuin zal overblijven voor de kinderen.

Het lokale bestuur is geenszins van plan om het uitgesproken arrest naast zich neer te leggen. Als een rechter (ver)oordeelt, dan moet men het uitvoeren. Dat geldt voor iedereen.

Dat betekent dat het lokale bestuur zijn verantwoordelijkheid zal opnemen om het arrest nauwgezet op te volgen en na gaan in welke mate de uitspraak van de rechtbank is uitgevoerd.

Heist-op-den-Berg neemt zijn vergunningenbeleid heel serieus en voert ook een actief handhavingsbeleid. Waarom? Omdat elke burger gelijk behandeld moet worden en omdat rechtszekerheid erg belangrijk is. Het verwijt dat we ‘alleen maar regeltjes kunnen volgen’ is dan ook erg vreemd.

Is het niet de bedoeling dat een overheid regels volgt?', klinkt het bij het schepencollege van Heist-op-den-Berg.

Mechelsesteenweg 41-43, Heist-op-den-Berg, België

Deel dit artikel