De Nationale Veiligheidsraad besliste op woensdag 13 mei dat markten in openlucht met maximaal vijftig kraampjes opnieuw georganiseerd mogen worden, met toestemming van de lokale overheid en onder strikte voorwaarden.

Zo moet onder andere de social distance altijd gerespecteerd worden, moet er een circulatieplan voor bezoekers zijn en zijn mondmaskers verplicht voor markkramers en personeel.

In het kader van het Relanceplan Lokale Economie beslist het schepencollege om de maandagmarkt in Heist-op-den-Berg te heropenen op maandag 18 mei.

Vijftig kramen zullen opgesteld worden op het Cultuurplein en in de Bergstraat in het deel tussen de Berkenstraat en de Molenstraat (aan de rechterzijde). Omdat we over een 100-tal marktkramen beschikken, werken we met een beurtrol. Zowel marktkramers als de bezoekers kunnen gebruikmaken van het sanitair in CC Zwaneberg.

Om het marktgebeuren te monitoren, zal het Cultuurplein een aparte in- en uitgang hebben, met daartussen een te volgen eenrichtingsparcours.

Er zal ook maar een beperkt aantal bezoekers toegelaten worden op het plein in het kader van social distance. Bezoekers worden aangeraden om een mondmasker te dragen. Team Economie en de lokale politie zullen aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Het enkelrichtingsverkeer dat momenteel in de Bergstraat geldt, blijft behouden van Leopoldlei tot Berkenstraat. Parkeren kan in dat deel van de Bergstraat, op de parking Cultuurcentrum of op de parking Vlinderstraat. Het wegdeel tussen Berkenstraat en Molenstraat wordt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Het lokale bestuur benadrukt dat het om voorlopige maatregelen gaat die gelden voor de twee volgende maandagen. Na evaluatie kan er verder beslist en bijgestuurd worden.

Momenteel buigt het lokale bestuur zich ook over de zondagmarkt. Een beslissing volgt binnenkort, rekening houdend met de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Omdat de Heistse zondagmarkt een toeristische trekpleister is die van heinde en verre bezoekers lokt, zal die mogelijk pas op een latere datum kunnen heropstarten.