Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Helft van Vlaamse sportclubs in financiële problemen door energiecrisis

voetbal
NNieuws deed een rondvraag bij 20 Kempense sportclubs rond de energiecrisis en hun onbetaalbare facturen voor verwarming van hun sportaccomodaties.  Verschillende sportclubs gaan op korte termijn de handdoek gooien en stoppen met hun werking. (Later meer)

De Vlaamse Sportfederatie luidt ook de alarmbel: “Steun voor sportsector dringend nodig, anders zullen mensen uit de boot vallen”

Onderzoek Vlaamse Sportfederatie bij meer dan 750 amateursportclubs:

  • Helft van de sportclubs maakt vandaag al verlies of spreekt laatste financiële reserves aan; 
  • Voorschotfactuur voor energie bij sportclubs is gemiddeld met 137 procent gestegen; 
  • 7% van de clubs verhoogde het lidgeld al, 13% van de clubs overweegt dit momenteel;  
  • Vlaamse Sportfederatie vraagt aan federale, regionale en lokale overheden om ondersteuning op korte en langere termijn. 

Bijna één op de twee Vlaamse sportclubs zit in financiële moeilijkheden door de energiecrisis. De gemiddelde voorschotfactuur van sportclubs is de laatste maanden bijna 2,5 keer zo duur geworden (stijging met 137 procent).

Korter douchen en de verlichting en verwarming uitzetten, zijn maar enkele manieren waarop de clubs de torenhoge energiefacturen proberen te drukken. Van de sportclubs die reeds actief op zoek gaan naar extra inkomsten, heeft een kwart het lidgeld al verhoogd.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van een bevraging bij meer dan 750 sportclubs in Vlaanderen de voorbije twee weken door de Vlaamse Sportfederatie. De koepelfederatie vraagt niet alleen op korte termijn financiële steun van de overheden om hun facturen te drukken, maar wil ook dat sportclubs beter zicht krijgen op hun energieverbruik via energiescans en dat de nodige duurzame investeringen kunnen gebeuren. 

De energiecrisis treft ook de sportsector hard. Minder lang douchen, de jongste jeugdspelertjes vroeger laten trainen en de lichten zoveel mogelijk doven: het is een kleine greep uit de maatregelen die de sportclubs nu al nemen om hun energieverbruik te beperken.

Om te achterhalen hoe hard de energiecrisis weegt op de sportsector, heeft de Vlaamse Sportfederatie meer dan 750 amateurclubs in verschillende sportdisciplines bevraagd. Wat blijkt? De helft van de sportclubs zit vandaag al in financiële problemen: 17 procent maakt structureel verlies en 30 procent spreekt momenteel zijn laatste financiële reserves aan. Van de overige clubs geeft 35 procent aan dat ze nog net het hoofd boven water kunnen houden. Slechts 18 procent staat er voorlopig financieel nog goed voor.

“De energiecrisis is de tweede grote crisis op twee jaar tijd voor de Vlaamse sportclubs. De cijfers uit onze bevraging zijn alarmerend en tonen dat onze amateurclubs op financieel vlak voor een grote uitdaging staan. We hebben het hier niet alleen over de clubs die zelf rechtstreeks hun energierekeningen betalen. Voor heel wat clubs zit de kost voor energie verrekend in de huurprijs die ze betalen aan de gemeente die eigenaar is van de sportinfrastructuur. We vrezen dat binnenkort nog veel clubs voor onaangename verrassingen zullen staan als de stijgende energiekosten worden doorgerekend in die huurprijs. Op dit moment is het voor vele verenigingen giswerk naar hoe gemeenten de stijgende energiefactuur zullen doorrekenen aan de clubs.” 
​Pieter Hoof, algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie

Een vijfde meer lidgeld

44% van de clubs neemt op dit moment al maatregelen om de torenhoge facturen te temperen. 70% onder hen zet de verwarming lager of schakelt die zelfs helemaal uit. 10% van de clubs verplicht zijn leden om minder lang te douchen. Ook de lidgelden verhogen is finaal onvermijdelijk:  7% van de clubs heeft dat nu al gedaan. Een seizoen sporten in die clubs is er nu gemiddeld 18 procent duurder dan vorig jaar. 35% van de clubs zoekt bovendien naar andere bronnen van inkomsten, zoals extra sponsoring, bijkomende subsidiëring of wil een extra eetfestijn of pralineverkoop organiseren.

“Als clubs stijgende kosten moeten compenseren om het hoofd boven water te houden, is het lidgeld verhogen jammer genoeg het laatste redmiddel. We willen zoveel mogelijk mensen op een kwalitatieve manier laten sporten, en daar is de sportclub dé beste plek voor. We willen uiteraard vermijden dat mensen uit de boot vallen omdat ze het lidgeld van de sportclub niet meer kunnen betalen. Daarom vragen wij voor de hele georganiseerde sportsector dringend financiële steun van de overheden. Zowel de federale, Vlaamse als lokale overheden moeten hun duit in het zakje doen om de sportclubs door deze crisis te loodsen. We vernemen alvast dat minister Weyts middelen vrijmaakt om sportclubs hierin te ondersteunen. We kijken uit naar een constructief overleg over hoe die middelen het beste besteed kunnen worden.” 
​Pieter Hoof, algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie

Ook ondersteuning op langere termijn: energiescans en duurzame investeringen

Dat zoveel sportclubs in Vlaanderen nauwelijks nog de eindjes aan elkaar kunnen knopen, heeft te maken met de torenhoge voorschotfacturen die ze moeten betalen. Bij zes op de tien clubs steeg de voorschotfactuur al of valt er binnenkort een stijging in de bus. Bij de clubs waar de voorschotfactuur al aangepast is, steeg ze gemiddeld met maar liefst 137 procent. Niet geheel verwonderlijk, aangezien veel clubs met gas verwarmen. 

Toch is het totale energieverbruik bij veel sportclubs nog een grote blinde vlek. De helft van de sportclubs heeft geen enkel idee van hun jaarlijks energieverbruik. De Vlaamse Sportfederatie vraagt daarom dat sportclubs gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot gratis energiescans en dat overheden helpen bij de nodige energiebesparende investeringen in sportinfrastructuur. 

“Heel wat gezinnen krijgen vanuit de Vlaamse overheid de mogelijkheid om een gratis energiescan van hun woning te laten uitvoeren. We willen dat ook de sportclubs hier gebruik van kunnen maken. Zo kunnen ze samen met de stad of gemeente in kaart brengen wat de grootste energieverslinders op de club zijn en hoe ze die kunnen aanpakken. De gemeenten die eigenaar zijn van de sportinfrastructuur kunnen na zo’n scan gericht investeren om de sportaccommodaties in Vlaanderen energiezuiniger te maken. Veel clubs hebben bijvoorbeeld nog geen zonnepanelen of warmtepompen, en ook niet de middelen om daarin te investeren. Ze hebben vandaag steun nodig om hun energiekosten onder controle te krijgen en te kunnen blijven investeren in de Vlaamse amateursporters.” 
​Pieter Hoof, algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie.   Foto NNieuws.

voetbal

Deel dit artikel