Nu alles bedekt is met een dik pak sneeuw, is het voor veel vogels moeilijker om aan eten te komen. Vooral de tuinvogels kunnen daarom wel wat hulp gebruiken, zegt de Vogelbescherming.

"Dat kan al heel simpel door voer op te hangen of een appel naar buiten te gooien", zegt Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming NL. "Maar ook door structureel te zorgen voor een groene tuin, zodat er altijd wel iets te vinden is voor de vogels."

Over het algemeen overleven de meeste vogels een paar dagen vorst wel, maar zoals het er nu uitziet, gaat het wel een dag of tien duren.

De kans bestaat dat veel zwakke en jonge, onervaren vogels uitgeput raken.

"Het risico met dit soort temperaturen is dat vogels in een nacht wel tien procent van hun lichaamsgewicht kunnen verliezen", zegt Scheurkogel. "Door minder energie kunnen ze ook weer minder goed voedsel vinden. En dan overleven ze het niet." (NOS/Vogelbescherming NL)  Foto Vroege Vogels BNN/VARA.