In augustus van dit jaar start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken om het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N15) met de Collegestraat en de Kasteelstraat in Heist-op-den-Berg vlotter en veiliger te maken. De rijweg en de verkeerslichten worden vernieuwd, de fietspaden worden overzichtelijker ingericht en er komt een linksafslagstrook. De nieuwe situatie zal de doorstroming van het verkeer vergemakkelijken en het kruispunt veiliger maken.

Aanleg nutsleidingen 4 april

 Ter voorbereiding van deze werken starten de nutsmaatschappijen op 4 april met het verplaatsen van nutsleidingen. Dit zal al voor enige hinder zorgen. Veiliger en vlotter kruispunt Het kruispunt met de van de Mechelsesteenweg met de Collegestraat en de Kasteelstraat is met de elkaar opvolgende zijstraten en de kruising met de vrijliggende fietspaden nogal onoverzichtelijk. Bovendien houdt het verkeer dat van de Mechelsesteenweg de Kasteelstraat wil inslaan het doorgaande verkeer op. Dat leidt tot vertragingen en een verhoogde kans op kop-staartaanrijdingen. Bij de heraanleg zal de inrichting van de fietspaden eenvoudiger en overzichtelijker gemaakt worden. Bovendien worden de verkeerslichten vernieuwd en wordt de Steenstraat meegenomen in de lichtenregeling. Tot slot wordt er een linksafslagstrook aangelegd die zorgt voor veiliger verkeer en een vlottere doorstroming.

Tijdelijke lichten

Nutswerken vanaf 4 april Voor de start van de eigenlijke heraanleg zullen de nutsmaatschappijen eerst de leidingen verplaatsen en waar nodig vernieuwen. Deze werken starten vanaf 4 april en moeten, als het weer geen roet in het eten gooit, eind april afgerond zijn. Bij slecht weer kunnen de werken langer duren. Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen blijft doorgaand verkeer op de Mechelsesteenweg (N15) steeds mogelijk. Het verkeer zal met tijdelijke lichten beurtelings over één rijstrook geleid worden. De aansluitingen met de zijstraten zullen achtereenvolgens afgesloten worden, eerst de aansluiting met de Kasteelstraat, meteen daarna de aansluiting met de Collegestraat, telkens voor een kleine twee weken.

Heraanleg vanaf augustus

Na het bouwverlof (begin augustus) start AWV met de eigenlijke werkzaamheden aan de weg. Wanneer de werken aan de Kasteelstraat in augustus van start gaan zal de hinder groter zijn. Dan gaat de Mechelsesteenweg (N15) voor even helemaal dicht. Eens de planning hiervan bekend is zal AWV hierover nog uitgebreid communiceren.