Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Heraanleg Zilvermeerlaan ter hoogte van ingang Zilvermeer start op dinsdag 2 mei

Dinsdag 2 mei start aannemer AGBb met de heraanleg van de Zilvermeerlaan ter hoogte van de daginkom van Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer.

De werken worden uitgevoerd in twee fases, waardoor in elke fase doorgaand (vracht)verkeer via tijdelijke verkeerslichten op elk moment de werfzone kan passeren. Ook de toegang tot het Zilvermeer en parkings 1 en 2 blijft op elk moment verzekerd.

Fietsers volgen voor hun eigen veiligheid en een vlottere verkeersafwikkeling verplicht een korte omleiding langs het fietspad van de Kanaalplas. De heraanleg omvat 120 meter werfzone en neemt 6 à 8 maanden in beslag. De specifieke verkeersmaatregelen tijdens Pennenzakkenrock en Legacy communiceren we nog op een later tijdstip.

Begin februari gaf de deputatie van de provincie Antwerpen finaal groen licht voor de heraanleg van de Zilvermeerlaan ter hoogte van de dagrecreatie van het Zilvermeer. De plannen voor het creëren van een veilige inkom voor de dagjesbezoekers van het Zilvermeer werden al midden oktober 2022 publiek voorgesteld.

De plannen omvatten een heraanleg van de Zilvermeerlaan over een afstand van ongeveer 120 meter. Hierdoor ontstaat een groot verkeersplateau met een brede oversteek voor voetgangers en fietsers, bushaltes met verhoogde perrons én een Hoppinpunt. De asverschuivingen verlagen de snelheid van het doorgaand verkeer. Het project moet de toegang van het Zilvermeer verkeersveiliger en herkenbaarder te maken.

Realisatie in twee fases

De realisatie van het project gebeurt in twee grote fases. Eerst wordt gestart aan de kant van parking 2, aan de overkant van de daginkom. Over een afstand van 120 meter wordt de rijstrook in beton en het aanliggende betonnen fietspad volledig uitgebroken en heraangelegd.

De overige rijstrook blijft behouden voor het doorgaand (vracht)verkeer. Tijdelijke verkeerslichten regelen in elke fase de doorgang. Ook de uitgang van parking 1 krijgt een tijdelijke verkeerslicht, zodat je steeds veilig de parking kan verlaten. Na een 3- à  4-tal maanden wisselt de werfzone van kant en wordt het nieuw aangelegde deel gebruikt voor beurtelings verkeer met verkeerslichten.

Snelheidsbeperking

Wie vanuit Sluis richting het Zilvermeer rijdt, wordt al voor de brug verwittigd dat er tijdelijke verkeerslichten staan. Na het kruispunt met Wolfsbos geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur, zodat een eventuele wachtrij na de bocht tijdig wordt opgemerkt. Ter hoogte van de werfzone zelf geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Omleiding voor fietsers

Om beurtelings verkeer op een veilige manier mogelijk te maken, geldt voor fietsers een verplichte omleiding. Zij moeten – vanuit Sluis richting Zilvermeer – meteen na de brug oversteken en het fietspad langs de Kanaalplas gebruiken. Ook in de andere rijrichting geldt deze verplichte omleiding. Ter hoogte van parking 2 komt er een veilige doorsteek voor de fietsers die van en naar de daginkom van het Zilvermeer rijden. Deze doorsteek met een tijdelijk zebrapad geldt ook voor gebruikers van parking 2 die te voet naar de daginkom komen.

Parking én Zilvermeer bereikbaar

Tijdens de werken blijft de daginkom van het Zilvermeer steeds bereikbaar. Ook de toegang tot beide parkings blijft maximaal gevrijwaard. Tijdens de festivals Pennenzakkenrock en Legacy gelden aangepaste verkeersmaatregelen.

Deel dit artikel