Voor de 3e keer op rij organiseert de vaderlandslievende vereniging 'Brigade Piron 2.0 – Nete en Aa' de herdenking van de 'Bevrijding van Herentals' 77 jaar geleden.

De herdenking gaat door op donderdag 23 september om 14u op het mooie binnenplein van het Besloten Hof in het Franciscanessenklooster (Nonnenstraat 12  Herentals).

'De organisatie loopt in samenwerking met de vaderlandslievende verenigingen van Herentals, de military old-timer club Spearhead vzw, het stadsbestuur en de kinderen van het vijfde leerjaar van de lagere school (W)onderwijs', zegt Ronny Neefs.

'De leerlingen brengen traditie getrouw hun vredesboodschap van 'Nooit meer oorlog' over aan het monument in het Besloten Hof dat in 2017 werd opgericht ter nagedachtenis van de gesneuvelde weeskinderen, die door een granaatinslag zijn omgekomen, een week voor de bevrijding van Herentals op 15 september 1944.

De leerlingen nemen daarna plechtig, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het stadsbestuur, het peterschap van het monument voor een jaar op zich. Ze drukken daarmee hun betrokkenheid uit om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog nooit te vergeten en de herdenking ervan naar de toekomst toe in ere te houden.

Tussen de officiële toespraken, de kransneerlegging en de vlaggengroet aan het monument zorgt een muzikaal intermezzo van een doedelzakspeler voor een ingetogen sfeer. Het klokje naast de toegangsdeur van het kloostergebouw zal zes maal klinken als herinnering aan deze onschuldige slachtoffertjes van de oorlog.

Tijdens de plechtigheid wordt ook aandacht besteed aan het verhaal van de soldaten van de Britse 49e West-Riding Infanterie divisie (de Polar Bears genaamd) die op 23 september 1944 als eerste bevrijders op de Grote Markt arriveerden.
De herdenking wordt afgesloten met de Belgische en Engelse hymne.

Oproep tot bevlagging van de Bovenrij, Lantaarnpad en Nonnenstraat.

Voorafgaandelijk aan de plechtigheid (13.30u) zal een stoet met de aanwezige vaandels, de genodigden en de kinderen van de lagere school zich onder muzikale begeleiding verplaatsen naar het Besloten Hof. Ze vertrekken aan de Bovenpoort en gaan zo via de Bovenrij en Lantaarnpad naar de Nonnenstraat.

Het zou mooi zijn moest er op dit traject aan de woningen de Belgische vlaggen wapperen zoals 77 jaar geleden tijdens de bevrijdingsdagen in 1944.

Bezichtiging militaire voertuigen op speelplaats van het Francesco Paviljoen

Tijdens en na de plechtigheid in het Besloten Hof kunnen vanaf 13:30u de oude militaire voertuigen die aan de optocht deelnemen van dichtbij worden bewonderd op de speelplaats van het vroegere Francesco Paviljoen in de Nonnenstraat. De leden van de military oldtimer club 'Spearhead vzw', zullen in aangepaste kledij net zoals de soldaten uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn.

Herdenkingsmoment in de Sint-Jansstraat om 11u

Om 11.00 u wordt tevens aan het kapelletje ter hoogte van huisnummer 72 in de Sint-Jansstraat een herdenkingsmoment gehouden voor de 4 burgerlijke slachtoffers die op 19 september 1944 door een granaatinslag om het zijn leven gekomen.

De vaderlandslievende vereniging 'Brigade Piron – Nete en Aa –' nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan de herdenking van '77 jaar bevrijding van Herentals' en aan te sluiten op de ingetogen plechtigheid in het Besloten Hof.'  Foto Johan Temmerman/Nnieuws.

Brigade Piron -Nete en Aa - www.pironnea.be