Dit voorjaar organiseerde het stadsbestuur inspraakprocedures in het kader van de uitwerking en verdieping van het mobiliteitsplan. Het stadsbestuur heeft nu een voorstel klaar voor het vastleggen van de snelheidszones en de blauwe parkeerzones.
Met het voorstel voor de snelheidszones 30, 50 en 70 wil het stadsbestuur een eenduidig en realistisch systeem van snelheidsregimes invoeren op het grondgebied van Herentals, met een duidelijke signalisatie.

De snelheidszone 30 geldt in woonzones en in de omgeving van scholen. De snelheidszone 50 geldt op wegen naar woonzones en smalle landbouwwegen. De snelheidszone 70 geldt op verbindingswegen en doorgangswegen. Op delen van de ring rond Herentals geldt een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur.

Daarnaast wil het stadsbestuur de blauwe zones in het centrum van Herentals uitbreiden. In de blauwe zones kan geparkeerd worden met een parkeerschijf of een bewonerskaart.

Het gebruik van de bewonerskaart wordt niet meer beperkt tot de eigen straat. Inwoners zullen ook in nabijgelegen straten kunnen parkeren. Bewonerskaarten gelden niet in zones waar betalend parkeren geldt. Daarnaast wijzigen enkele voorwaarden voor het krijgen van een bewonerskaart en wordt het systeem vereenvoudigd.

Het bestuur kiest voor volledige transparantie en overleg in dit thema. Daarom zijn de huidige voorstellen over de snelheidszones 30, 50 en 70 en de blauwe parkeerzones te raadplegen op www.herentals.be/mobiliteitsplan en liggen ze ter inzage bij de technische dienst in het administratief centrum.

Opmerkingen kunnen tot 30 september toegestuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. In oktober neemt de gemeenteraad een beslissing.

U kunt hier uw mening ook online geven.