Vooraf

In de maand september 1944 werd Noorderwijk, Morkhoven en de stad Herentals bevrijd na 4 jaar bezetting. In september 2019 is dit 75 jaar geleden.

In samenwerking met de stad Herentals, de vaderlandslievende en plaatselijke verenigingen, sympathisanten, met ook ondersteuning van de Herentalse Geschiedkundige Kring (Herentaldum) en het Kempens Karakter, zijn er verschillende activiteiten gepland in groot-Herentals om deze periode te herdenken.

Morkhoven 

Op woensdag 4 september 2019, om 14.00 u. zal er in de parochiezaal te Morkhoven een film worden vertoont. Het is een opname van een herdenking van 11 november 2005. Speciaal aandacht werd toen geschonken aan de Lancaster die is neergestort op 25 augustus 1942. Nog steeds liggen vier bemanningsleden begraven op het kerkhof te Morkhoven.

Noorderwijk

Op 5 september 1944 werd Noorderwijk bevrijd en dat wordt door de plaatselijke nationale strijdersbond en verenigingen herdacht. Op donderdag 5 september
2019 vanaf 09.30 u. zijn er die dag talrijke activiteiten gepland. Een tentoonstelling is opgebouwd en te bezichtigen vanaf 5 september 2019 tot 9 september 2019 in het Dorpshuis van Noorderwijk.

Herentals

Op donderdag 19 september 2019 zal om 16.00 u. een herdenking plaatsvinden in de Sint-Jansstraat ter hoogte n° 80 in Herentals. Hier werd er "een kapelleke" opgericht
ter nagedachtenis van de vier burgerlijke slachtoffers die te betreuren vielen op 19 september 1944. Buurtbewoners en familieleden van de slachtoffers zullen samen met enkele verenigingen een herinneringsmoment houden.


Op zondag 22 september 2019 vanaf 13.00 u. wordt er een tentoonstelling gehouden in het Instituut van de Voorzienigheid (Wolstraat). Het thema is: Herentals tijdens de bezetting'.

Die namiddag zullen er hier twee wandelingen vertrekken (13.30 u. en 15.30 u.).
Het thema is het leven van de stad Herentals tijdens de bezettingsjaren. Zowel de tentoonstelling als de wandeling kunnen de bezoekers gratis beleven. Daarnaast zal ook "De Chapelle" bij uitzondering open zijn.

Op maandag 23 september 2019 zal het 75 jaar geleden zijn dat Herentals bevrijd werd. Om 13.30 u. zal op het Besloten Hof van het Franciscanessenklooster een herdenking plaatsvinden in het teken van de burgerlijke en militaire slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Leerlingen van het (W)onderwijs zullen het peterschap van het monumentje van de weeskinderen dan officieel aanvaarden. Dit alles zal gebeuren in het bijzijn van genodigden, afgevaardigden van vaderlandslievende verenigingen en buitenlandse gasten.

24, 26, 27 september 2019
Ook de daaropvolgende dagen van de week zijn er thema wandelingen gepland voor de laatstejaars van het KOSH College.

Op vrijdag 18 oktober 2019 om 20.00 u. gaat in de Lakenhal op de Grote Markt van Herentals een voordracht door van "De militaire luchtvaartgeschiedenis tijdens WO 2".

Specifiek over de vliegtuigcrash van de Spitfire die op 19 april 1944 is neergestort op Wolfstee Herentals. Aansluitend worden er ook documentaires vertoont uit de periode 1935-1960. Dit alles tijdens de Nacht van het Kempens Erfgoed.