Het college van burgemeester en schepenen van 30 november besliste om een nieuw reglement voor te leggen aan de gemeenteraad van 8 december.  'Hiermee voorziet de stad Herentals een compensatie voor de afvoer van bouwafval bij de renovatie van woningen op haar grondgebied', zegt  burgemeester Mien Van Olmen.

'Dit engagement was genomen bij de beslissing rond de overdracht van het recyclagepark naar IOK Afvalbeheer.

Om het afvaltoerisme te verminderen van de nabijgelegen gemeenten naar het recyclagepark op ons grondgebied, wordt de subsidie alleen uitgekeerd aan particulieren die hun hoofdverblijfplaats in Herentals hebben en kosten gemaakt hebben bij het verbouwen of renoveren van hun woning.

Dit subsidiereglement past beleidsmatig in het burgemeestersconvenant en het goedgekeurde klimaat- en energie-actieplan, waarbij de volgende doelstelling werd afgesproken: "de stad stimuleert een verhoogde renovatiegraad van het woningenbestand (isolatiegraad verhogen, slim verwarmen) en investeringen hernieuwbare warmte en elektriciteit om zo de energiefactuur betaalbaar te houden.'

Schepen Van Nueten: "Het stadsbestuur kiest voor een eenvoudig en laagdrempelig subsidiereglement en aanvraagformulier. De belangrijkste voorwaarden om de subsidie te krijgen, zijn dat de eengezinswoning in Herentals moet liggen, eigendom zijn van de aanvrager en tevens hoofdverblijfplaats.

De aanvraag kan maar één keer per legislatuur gebeuren op hetzelfde adres. Alleen kosten gemaakt na 1 januari 2021 komen in aanmerking. Kosten gemaakt naar aanleiding van een renovatie mét een omgevingsvergunning, maar ook kosten die voortvloeien uit energetische investeringen die geen omgevingsvergunning vereisen, komen in aanmerking.

Het betreft werkzaamheden die zorgen voor energiebesparingen en reductie van CO2-uitstoot, zoals dak-, muur- of vloerisolatie, ramen en deuren met hoog rendementsbeglazing, verwarming van de woning (door middel van een hoog rendementsverwarmingsketel, centrale verwarming), zonnepanelen of de installatie van een warmtepomp of het laten buiten werking stellen van een mazouttank.

Er wordt ook voorzien in kosten voor ontharding van bijvoorbeeld opritten, dit zijn de zogenaamde klimaatbestendige ingrepen".

Er zijn twee types van subsidies: er wordt een subsidie van maximaal 100 euro voorzien naar aanleiding van een renovatie mét omgevingsvergunning en een subsidie van maximaal 50 euro naar aanleiding van kleinere energiezuinige ingrepen.

Ontharding kan ofwel mét ofwel zonder omgevingsvergunning. Ook de bewijslast is eenvoudig gehouden met facturen van aannemers of bewijs van aankoop van eigen materiaalkosten (vb. isolatiemateriaal).

Voor de afvoer van bouwafval naar het recyclagepark (steen- en betonpuin, hout, asfalt...), wordt het ticket van het recyclagepark aanvaard als bewijslast.

Maar wat kunt u eigenlijk afvoeren voor 100 euro? 5 ton steenpuin of 1 ton hout of 600 kg cellenbeton, gyproc, roofing of kalk. En in m³ (ongeveer 1500 kg), zou u een gevel van een arbeiderswoning kunnen afvoeren voor deze subsidie...

Schepen Patrik De Cat: "Het stadsbestuur voorziet in het meerjarenplan van 2021 reeds 25.000 euro. In juni wordt dan een evaluatie gemaakt. Afhankelijk van het succes van het reglement kan dit bedrag bijgesteld worden.

Dit subsidiereglement voorziet een regeling voor zowel de doe-het-zelvers als diegenen die verkiezen te werken met een aannemer. Of je nu kiest om je eigen bouwafval naar het recyclagepark te brengen of je naar een breekinstallatie rijdt.

Zo komt iedereen die de volgende jaren in Herentals een eengezinswoning verbouwt of investeert in energiebesparende maatregelen in aanmerking."