Het college van burgemeester en schepenen legt aan de gemeenteraad van 10 november een pakket aan maatregelen neer met betrekking tot de huis aan huis afvalophaling en de afvalverwerking op het recyclagepark.

'Het stadsbestuur heeft een variant op de harmonisatie van de afvaltarieven van IOK Afvalbeheer onderhandeld en zorgt zo voor een grote prijsvermindering van de variabele kost voor haar inwoners (0,24 euro/per kilogram voor restafval in plaats van 0,30 en 0,10 euro/per kilogram voor GFT in plaats van 0,22)', klinkt het bij de stad.

'Momenteel wordt gemiddeld 76,2 kg per aansluitpunt/per jaar aan restafval afgevoerd, voor GFT bengelt Herentals momenteel aan het staartje.

Door lagere kg-tarieven wil het stadsbestuur de bewoners aanzetten tot nog beter sorteren. Voor beide afvalfracties was Herentals jarenlang de duurste in de regio Kempen.

Deze dure kg-prijs wordt met deze beslissing definitief verlaten. Ook voor PMD komt er een gunstige wijziging. Vanaf 1 maart 2021 verruimt de sorteerregel voor PMD en wordt P+MD, waardoor burgers meer plastic verpakkingen uit het restafval kunnen halen. Dit is wettelijk bepaald.

Ook dit zal een effect hebben op het sorteergedrag en de fractie restafval verminderen. De P+MD zakken worden in het voorstel van IOK Afvalbeheer ook voordeliger: ze evolueren van 5 euro/rol (24 zakken) naar 3,60 euro/rol. De prijs per zak daalt van 0,21 euro/zak naar 0,15 euro/zak.

Voor wat betreft de vaste kost was Herentals jarenlang de goedkoopste (1,70 euro/maand/aansluitpunt voor restafval). Hiervoor kiest Herentals niet het voorgestelde tarief van IOK (4 euro/maand/aansluitpunt), maar wordt het oude bedrag van 2007 alleen geïndexeerd (2,15 euro/maand/aansluitpunt).

Patrik De Cat: "De door het schepencollege onderhandelde Herentalse variant op het IOK harmonisatievoorstel zorgt voor prijsvermindering op de factuur van de burger.

Doel is met het vernieuwde, harmonisatievoorstel om te komen tot nog betere sortering enerzijds en een lagere factuur voor de burger anderzijds.

Daarenboven blijft het princiepe van 'de vervuiler betaalt' overeind. Het schepencollege stelt bovendien voor om de huidige, hoge sociale correcties via het DIFTAR-toelage reglement te behouden.

Het bestuur zorgt zo voor een aanzienlijke tegemoetkoming in de DIFTAR-factuur ten voordele van ouderen (incontinentie: 75 euro/jaar), medische redenen (20 euro/jaar), jonge gezinnen (elk kind jonger dan 3 jaar: 30 euro/jaar), personen met een verhoogde tegemoetkoming, onthaalouders en verenigingen".

Pascal Van Nueten: "Als bevoegd schepen ben ik trots dat we een goede deal uit de wacht hebben gesleept.

Elke eurocent telt immers voor onze inwoners. Simulaties van IOK Afvalbeheer met een geïndexeerde vaste kost per maand (2,15 euro/maand) en een lagere variabele kost per kg, leveren het bewijs dat de Herentalsenaar een significante besparing zal doen op zijn restafvalfractie (van een gemiddelde factuur van 110 euro/aansluitpunt/jaar) naar een factuur van 88 euro/aansluitpunt/jaar.

Zo zullen onze burgers 22 euro per jaar besparen door een combinatie van beter sorteergedrag (P+MD en meer naar GFT) en een verlaging van de tarieven."

Herentals kiest voor verdere professionalisering van het recyclagepark op Hemeldonk 8

'Het meest opvallende nieuws is wellicht dat vanaf 1 januari 2021 het recyclagepark wordt overgedragen aan IOK Afvalbeheer (openingsdatum 5 januari).

De redenen hiervoor zijn duidelijk: het puur beheer van een recyclagepark is anno 2020 geen kerntaak meer voor een lokaal bestuur.

Deze taakstelling kan (voor dezelfde prijs én voor méér openingsuren), professioneler en efficiënter georganiseerd worden in intercommunaal verband. Bovendien moeten steden vanaf 30.000 inwoners een 2e recyclagepark oprichten.

Dankzij de samenwerking met IOK Afvalbeheer, is deze bijkomende investering op termijn niet nodig.

Integendeel, de inwoners zullen nadat het IOK-recyclagepark volledig operationeel is en de overdracht in goede banen is geleid, ook terecht kunnen in de recyclageparken van de nabijgelegen gemeenten.

Voor inwoners die grenzen aan Herenthout (Morkhoven) en Olen (Noorderwijk), is dit goed nieuws. IOK Afvalbeheer heeft de afgelopen tien jaar een uitzonderlijke expertise opgebouwd in het inrichten en uitbaten van recyclageparken, met het beheer van 18 recyclageparken voor 22 gemeenten en de inzameling van meer dan 40 verschillende stromen.

Het recyclagepark is en blijft het centrale punt en oplossing voor alle huishoudelijke afvalstromen, deze oplossing in regionaal verband zien, betekent een betere dienstverlening voor de Herentalsenaren.

IOK Afvalbeheer stelde in haar overzicht vast dat Herentals een veel groter aandeel heeft van een aantal fracties dan andere vergelijkbare recyclageparken, dit duidt op afvaltoerisme (cf. tabel hieronder).

Tenslotte was dit voor het stadsbestuur het juiste moment, omdat een aantal personeelsleden van het recyclagepark binnenkort op pensioen gaan.

Ook voor het recyclagepark trekt het stadsbestuur de kaart van de harmonisatie van de afvaltarieven.

Dit is vooral belangrijk in de strijd tegen het afvaltoerisme.

We stellen al jaren vast dat inwoners uit buurgemeenten het recyclagepark gebruiken om bouwafval, asfalt, snoeihout etc gratis te 'dumpen'. 2/3de van de ongelukken op de weegbrug gebeuren door niet-inwoners. Bovendien wenst het  bestuur haar eigen personeel meer in te zetten op de strijd tegen zwerfvuil, het bestraffen van kleine overlast."

Schepen Patrik De Cat: "Om het afvaltoerisme tegen te gaan, worden de meeste fracties op het recyclagepark betalend, behalve groen- en snoeiafval, dat wordt het héle jaar gratis.

Om gezinnen die hun gezinswoning of toekomstige gezinswoning verbouwen tegemoet te komen opteert het stadsbestuur voor een nieuwe toelage te introduceren zodat de kosten voor het storten van steen en betonpuin gecompenseerd worden.

Dit toelagereglement wordt nog verder op punt gesteld met IOK Afvalbeheer. Tenslotte wil ik als schepen van personeel uitdrukkelijk ons personeel danken voor de jarenlange inzet. Voor hen die niet met pensioen gaan begint een heel mooi nieuw hoofdstuk bij het stadsbestuur in januari 2021 ".


Reactie Jan Bertels, oppositieraadslid : 'Geen hoera, maandelijkse vaste kost gaat met méér dan 25% omhoog'

'Ik durf de 'hoera-sfeer': 'kijk eens wat we bekomen hebben, het zal minder kosten  voor de Herentalsenaar', toch even en héél serieus in twijfel trekken', reageert een verbolgen Jan Bertels, (Sp.a).

'De variabele kosten gaan beperkt omlaag, ja, maar de maandelijkse vaste kost gaat met meer dan 25% omhoog.

Om deze maandelijkse verhoging te compenseren moet ook bv. een alleenstaande al 7 kg minder huishoudelijk afval meegeven, per maand.

7 kg afval, dat is al heel wat... en iedereen betaalt die vaste kost, veel of weinig afval. In het verleden hadden we de insteek: lage vaste kost, hogere variabele kost om de goede sorteerder te belonen. 

De berekening van IOK hangt natuurlijk af  van welke parameters je gebruikt, hoeveel minder afval je raamt.   Met een berekening zonder de achterliggende parameters kun je alles en niets bewijzen.

Het is zoals de voorstelling van het schepencollege met de belastingverhoging: '1 miljoen meer inkomsten, maar niemand betaalt meer'. 

- 'De eigen stedelijke dienstverlening wordt afgebouwd, en in één beweging: iets waarvoor we in Herentals jaren gevochten hebben en dit jaren verdedigd hebben tegenover de afgunstige buitenwereld, waar we als socialisten trots op zijn en waren, wordt weggevaagd: de kleine man,vrouw die zelf een beetje aan zijn huis bouwt of verbouwt, moet nu betalen voor zijn bouwafval. 

De tweede keer al dat de kleine zelfklusser, en zo zijn er nog veel in Herentals, op kosten gejaagd wordt. De gewone, kleine man/vrouw ligt duidelijk niet in de bovenste schuif van deze coalitie. 

Dus, neen, wij als Sp.a Herentals gaan niet mee in dit hoera-geroep.  We willen de echte realistische cijfers zien, en wij willen zeker de gewone man/vrouw die zelf wat klust aan zijn huis, tuinhuis, terras niet bijkomend in zijn zakken zitten als hij investeringen doet om zijn huis te renoveren.

Bouwafval moet voor ons gratis blijven op containerpark, en als er misbruik is van afvaltoerisme.

Pak dan aan wie misbruik plegen aan, maar straf niet heel Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

De gewone man die zijn huis bouwt, verbouwt, moet je ondersteunen, niet op bijkomende kosten jagen', besluit Jan Bertels. (pp) Foto IOK.