Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Herentals' maatwerkbedrijf Kaliber breidt fors in

Kaliber project
URL

Het Herentals maatwerkbedrijf Kaliber aan de Herenthoutseweg, doet het goed. Het groeit.

'Meer mensen met een beperking vinden er werk, een inkomen, en zelfstandigheid. Het breidt daarom uit, maar binnen de site die het nu gebruikt. Inbreiding heet dat.

"Kaliber groeit", zegt Wim Dewindt, algemeen directeur Kaliber"Ondanks de crisis en corona, kon het bedrijf de laatste tijd werk scheppen voor 25 extra mensen met een beperking uit Herentals en omgeving. Het aantal personen dat op die manier werk en een inkomen én zelfstandigheid verwerft, steeg van 185 in 2020 tot 210 nu, en eind 2025 zullen het er 240 zijn.

Dat lukte door aanbieden van een steeds betere kwaliteit en dienstverlening, waardoor meer bedrijven klant werden met meer opdrachten. Kwaliteitslabels zoals IFS (logistiek en voedselveiligheid), EFQM (erkenning van het streven naar uitmuntendheid), GMP (Good Manufacturing Practice) en het Voka Charter Duurzaam Ondernemen ondersteunen deze groei.

Die weg wil Kaliber verder bewandelen.

De mensen met een beperking van Herentals en omgeving verdienen dat. Er zijn er in Herentals en omgeving nog véél die uitkijken naar een job bij ons. Kaliber wil daarvoor de kwaliteit van het geleverde werk nog verder opdrijven. Onze mensen kunnen dat aan, als we investeren. Daarvoor is een ruimere en betere werkomgeving nodig.

Kaliber gaat echter geen extra ruimte in beslag nemen daarvoor; het gaat ‘inbreiden’ door de site die het heeft aan de Herenthoutseweg en die vanoudsher op het BPA St. Janneke (Bijzonder Plan van Aanleg) exclusief voor een maatwerkbedrijf bestemd is, beter te gebruiken. Aanpalend liggen de terreinen die de Stad voorbestemt voor de uitbreiding van de sportinfrastructuur.

Kaliber gelooft ook in de ‘inclusie’ van personen met een beperking: het samen-werken van mensen mét en zonder beperking. We doen dat op twee manieren.

Een groot deel van het extra werk dat werd aangetrokken, wordt niet verricht in de eigen gebouwen, maar bij onze klanten. Daar nemen onze mensen deel aan het productieproces samen met de andere werknemers van die klanten. Dit is bijvoorbeeld tot eenieders tevredenheid het geval bij fietsenfabrikant Norta.

In het eigen bedrijf gaan we dat inclusief werken ook toepassen. We mikken op complexer werk met een hogere ‘toegevoegde waarde’ waarvoor we naast werknemers met een beperking ook andere werknemers aantrekken. Daarvoor starten we een wervingscampagne.

Om dat werk van hogere kwaliteit aan te kunnen, zijn betere ruimtes nodig en die gaan we realiseren door de ruimte op onze site op te waarderen, beter te benutten en anders te ordenen: inbreiding heet dat. De gebouwen worden herschikt en verbouwd, enkele volumes komen erbij maar binnen de aloude site. Een ander deel van de site wordt vergroend, en ook aangewend voor de stockage van regenwater waarvan ook gebruikt gemaakt mag worden voor de nabijgelegen sportterreinen.

De impact op de omgeving zal beperkt blijven, precies omdat een groot deel van het nieuwe werk op de bedrijfsterreinen van onze klanten zal gebeuren. Een toename van het vrachtverkeer zal klein zijn. En dat vrachtverkeer zal niet meer afgehandeld worden via Veldhoven, maar enkel via de Herenthoutseweg, met een toegang die minder hinder veroorzaakt en met een veiliger inrichting voor de aankomende en passerende fietsers.

Het verkeer naar de Arkadesschool zal ook wegvallen. Arkades had in 2019 in hoge nood gevraagd of het bij wijze van gunst korte tijd over een toen ongebruikt deel van onze gronden mocht beschikken. Kaliber stond dat toe maar meldde van bij de aanvang dat daaraan een einde zou komen; er is met Arkades overeen gekomen dat zij ten laatste op het eind van dit schooljaar de site verlaten en het schooljaar 2024-2025 elders starten. Een drukke bouwwerf is trouwens geen geschikte omgeving om leeractiviteiten te ontplooien.

OM/AR-architecten uit Antwerpen kwam als beste uit de aanbestedingsprocedure en zal dit verbouwproject leiden. In bijlage een voorontwerp van de ‘nieuwe voorgevel’ die ze voor Kaliber al ontworpen hebben.

De stad heeft al haar goedkeuring gegeven aan het voornemen van Kaliber tot die inbreiding. Zodra de architecturale plannen duidelijk worden, zal goed overlegd en gedialogeerd worden met de omwonenden."

Wat heeft Herentals hieraan?

  • Nog veel inwoners met een beperking uit de ruime omgeving Herentals snakken naar werk, naar een inkomen en naar zelfstandigheid. Die kunnen ze verwerven met deze ontwikkelingen bij Kaliber.
  • Meer en meer bedrijven uit de omgeving die worstelen met arbeidskrapte, kunnen een beroep doen op ons voor werk van hoge kwaliteit.
  • De stad Herentals die altijd een boon heeft gehad voor mensen met een beperking, pioniert op die manier mee in de ontwikkeling van inclusieve werkplaatsen en een inclusieve maatschappij waar mensen ‘met’ en ‘zonder’ een beperking, respectvol samen leven en samen werken.'
  •  

Welkom bij Kaliber

"Activiteiten waar er kwalitatief handwerk aan te pas komt, dat is ons handelsmerk. Het unieke aan ons verhaal? We geven hiermee ook de kwetsbare groepen in de samenleving een kans.

Want iedereen heeft talent. Ook mensen met een zogenaamde arbeidsbeperking. Wij zorgen er al meer dan 50 jaar voor dat die mensen een volwaardige rol spelen op de arbeidsmarkt. Mensen met een bijzonder talent, apart denkvermogen of buitengewone focus komen in onze sector goed van pas. Want precisiewerk is iets dat wij altijd garanderen."

Kaliber

Kaliber

Kaliber project

Deel dit artikel