In Herentals is vanochtend schepen Peter Bellens (CD&V) overleden na hartfalen. Hij werd 56 jaar. De afgelopen 2 jaar was Bellens schepen in Herentals van onder meer Welzijn en Senioren, en was hij OCMW-voorzitter.

Bellens, die ook leerkracht Economie was, startte zijn politieke carrière als nationaal secretaris van de CVP-jongeren. Sinds 2006 zetelde hij in de Herentalse gemeenteraad.

Tussen 2007 en 2011 werkte Bellens op het kabinet van minister Inge Vervotte, die toen minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken was.

Gewaardeerd gedeputeerde provincie Antwerpen

Nadien trok Bellens naar het provinciebestuur. Hij volgde Ludo Helsen op en was tussen 2011 en 2018 gedeputeerde van onder meer Cultuur, Innovatie en Landbouw. En dat deed hij volgens de kiezer uitmuntend.

Na de verkiezingen van 2012 was Peter als bestendig afgevaardigde verantwoordelijk voor welzijn en gezondheid, plattelandsbeleid, Europese Samenwerking, wonen, en sociale economie. 

Hij was toen ook bevoegd voor Kamp C, en voorzitter van cultuurhuis de Warande, Het Gielsbos, het Gouverneur Kinsbergen Centrum, RURANT en covoorzitter van vzw Kempens Landschap.

Peter was in zijn carrière ook pleitbezorger en later voorzitter van vzw Wijkgezondheidscentra Kempen en het Sociaal Verhuurkantoor ISOM vzw. Peter lag als het ware ingebed in de samenleving.

Hij was lid van de raden van bestuur van Pidpa, Algemeen Ziekenhuis Herentals, vzw Den Brand, vzw kOsh, vzw Op Weg, vzw Tejo Kempen, vzw Ter Loke. Ook de fietsbiebs en andere initiatieven.

'De Kempenknokker' zoals hij zichzelf omschreef tijdens de campagne, behaalde bij de verkiezingen van 2018 bijna 21.000 voorkeursstemmen. Maar kon toch niet aanblijven als gedeputeerde, ook verooorzaakt  door een twist binnen de partij.

De deputatie moest afslanken, waardoor CD&V (in coalitie met N-VA), slechts 2 in plaats van 4 gedeputeerden kon aanduiden. Omdat 1 van hen een 'vrouw moest zijn (K. Helsen) ging het tussen Bellens en Ludwig Caluwé. Het werd uiteindelijk die laatste. Iets waar Bellens en z'n uitgebreide achterban uiteraard niet gelukkig mee was.  Dat zou de partij later veel stemmen gaan kosten.

Maar lang hoefde Bellens niet te treuren. Want hij kwam snel in het schepencollege van de Keizerstad terecht. CD&V en N-VA vormden er een coalitie waarbij Bellens OCMW-voorzitter werd en schepen van onder meer Welzijn, Zorg, Gezondheid, Sociale Economie, Senioren en Kinderopvang.  Met deze bevoegdheden verzette hij bergen werk. (mvo/pb)

Reactie burgemeester Mien Van Olmen :

'Het stadsbestuur en haar medewerkers zijn enorm aangedaan door dit plotse overlijden', reageert burgermeester Mien Van Olmen aangeslagen.

'We wensen in eerste instantie onze oprechte deelneming uit te spreken aan Peter zijn vrouw en kinderen, familie en vrienden. Peter was een echte familieman en we beseffen dat hij zeer hard gemist zal worden.

Peter Bellens (Herentals, 19 oktober 1964) was een man met het hart op de juiste plaats. Zijn inzet voor de zwakkere medemens is ongekend. Peter streefde er naar om van Herentals een warme zorgstad te maken, en van de Kempen een warme regio. Hij was bezorgd om de belangen van onze stad en streek. Voor Peter waren ook kleinere steden en gemeenten belangrijk, niet alleen de metropool.

Peter zal gekend blijven als man met een toekomstgerichte visie èn voor de warme stempel die hij drukte op het sociaal beleid voor ouderen, gezinnen met kinderen, kansarmen, nieuwkomers, personen met dementie, …

Hij streefde naar een goede zorg die voor iedereen betaalbaar en vlot toegankelijk is, in een stad waar iedereen het voor elkaar opneemt. Een creatieve stad die samenhorig is, met een bruisend verenigingsleven.

Dat was Peter ten volle uit. Herentals zal Peter missen. Het stadsbestuur zal Peter missen als een bekwame en gedreven collega.'

Rouwregister in Lakenhal

Er ligt een rouwregister in de Lakenhal. Dat kan ondertekend worden van dinsdag 22 december tot en met zondag 3 januari. Ondertekenen kan:

• Op weekdagen van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur
• Op 24 en 31 december van 8.30 tot 12 uur
• Op zaterdag en zondag van 10 tot 14 uur
• Niet op Kerstmis of Nieuwjaarsdag

Iedereen mag een boodschap voor de familie van Peter nalaten. We vragen u om afstand te houden, een mondmasker te dragen en uw eigen pen mee te nemen. Er is een medewerker aanwezig die aangeeft wanneer u binnen kan. De verlichting van de Lakenhal wordt versoberd. Het rouwregister wordt nadien aan de familie bezorgd.

Het bijzonder comité waarvan Peter voorzitter was, zal vanavond, na overleg met de familie van schepen Bellens, zoals gepland samen komen. Bij een uitstel van deze vergadering zouden kwetsbare mensen in moeilijkheden kunnen komen.

Dat zou Peter niet gewild hebben. De leden van het comité krijgen de mogelijkheid om iets neer te schrijven in het rouwregister', besluit Mien Van Olmen.

Reactie schepen Jan Michielsen

Jan Michielsen: 'Hier zijn geen woorden voor.  Ik denk nu vooral aan z'n echtgenote Hilde en de 4 dochters. Peter was een intens goede vriend, ook een dossierkenner pur sang.  Peter kwam, als voorzitter van het Bijzonder Comité, altijd op voor de zwakkere burger.  We gaan hem erg missen.'

Fotomontage Johan Temmerman archief / © Nnieuws - vid Mark Jaspers/ Nnieuws.