Er staat wat te gebeuren in Herentals. Het stadsbestuur gaat 43 van de 65 grote eikenbomen aan de Begijnenvest toch kappen.

Het schepencollege (N-VA - CD&V) heeft de vergunning aangevraagd omdat sommige bomen ziek zijn en een 'gevaar' vormen voor de omgeving.

Fel protest tegen kappen 

Tegen de geplande kap kwam ontzettend veel protest vanuit de Herentalsenaren, buurtbewoners en de oppositie.

Een protestmars bracht recent nog meer dan 500 betogers op de been. De stad gaat wel 174 nieuwe bomen aanplanten maar dat is niet hetzelfde, reageren de actievoerders en de experts. 'Het schepencollege is ziek, niet de eikenbomen', klinkt op social media.

Volgens de huidige planning begint de heraanleg en het vellen van de bomen in september. De nieuwe bomen worden geplant voor het einde van 2022.

Bij de omgevingsvergunning hoort een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 22 maart tot 20 april.

U kunt het dossier online raadplegen via https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek. Zoek naar 'OMV_2021104009' of 'Begijnenvest, Herentals'. U kunt het dossier raadplegen vanaf vandaag 22 maart.

Wilt u meer weten over het kap-project : www.herentals.be/begijnenvest.

Foto Johan Temmerman - dronebeelden P. Smans/NNieuws.