Uit cijfers die federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals heeft opgevraagd bij minister Bellot, blijkt dat de Herentalsenaar op een gemiddelde werkdag meer dan 11 uur voor een gesloten overweg staat.

'De situatie is onhoudbaar geworden. Ik nodig alle actoren uit Herentals uit om een gezamenlijk platform op te richten waarmee we samen de druk op de NMBS kunnen verhogen en de realisaties van de ondertunnelingen kunnen bespoedigen', aldus Van Camp.

Van Camp: 'De overweg aan de Vossenberg, op 20 meter van mijn appartement, is met voorsprong de ergste. Die is bijna 5,5 uur gesloten op een gemiddelde werkdag van 24 uur. De maximum sluitingstijd (aan één stuk) bedraagt bijna 10 minuten en de overweg gaat 134 keer per dag (!) dicht.

Aan de Belgiëlaan (foto) is de situatie iets beter, maar door het drukker verkeer daar is de impact en de overlast wel veel groter. De overweg is daar bijna 3,5 uur gesloten met als piek sluitingen van een dikke 4 minuten.

In totaal gaan de slagbomen daar op een gemiddelde dag 125 keer dicht. Ten slotte hebben we ook nog de overweg aan de Poederleeseweg die bijna 2,5 uur dicht is, met maximale sluitingstijd van 3 minuten en 30 seconden. Maar liefst 132 keer per dag zorgt deze overweg voor files en stilstaand verkeer aan de rotonde aan Wellens.'

NMBS heeft twee oplossingen om de overlast van overwegen te verminderen: het schranken van perrons (wat enkel in Tielen een optie zou kunnen zijn, maar in Herentals en Turnhout geen soelaas gaat bieden) of de ondertunneling van de spoorwegen.

De plannen voor een ondertunneling aan de Belgiëlaan zijn klaar en kunnen gerealiseerd worden voor een 8 miljoen euro.

Spijtig genoeg ziet NMBS dit (nog) niet als een topprioriteit.

De plannen voor de overwegen aan Vossenberg en de Poederleeseweg staan nog helemaal nergens en maken momenteel het onderwerp uit van een mobiliteitsstudie van de provincie.

Van Camp: 'De situatie is onhoudbaar geworden en staat de verdere ontwikkeling van onze stad op allerlei vlakken in de weg. Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen en ik nodig alle stakeholders in Herentals dan ook uit om, naar het voorbeeld van het Kempens spoorplatform, een spoorplatform voor Herentals op poten te zetten, waarmee we op formele en informele wijze druk kunnen uitoefenen bij NMBS/Infrabel en waarmee we deze dossiers terug meer onder de aandacht kunnen brengen.

Mijn ervaring in het parlement heeft me geleerd dat NMBS en Infrabel best gevoelig zijn voor dossiers die door drukkingsgroepen zwaar onder de aandacht worden gebracht. Ik zal de komende weken dan ook een uitnodiging versturen naar alle actoren uit onze Keizerstede om hiermee van start te gaan.'