Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Herenthout op weg naar een Verkeersveilige Gemeente

Herenthout Dag van de Verkeersveilige Gemeente

Eind vorige maand vond de tweede editie plaats van de Dag van de Verkeersveilige gemeente. 39 Antwerpse gemeenten, waaronder Herenthout, werden ondergedompeld in de verschillende aspecten van verkeersveiligheid.

Herenthout werd samen met vijf andere gemeenten als pionier in de bloemetjes gezet voor hun inspanningen bij het uitvoeren van hun actieplan verkeersveiligheid.

Herenthout neemt sinds 2019 deel aan het traject Verkeersveilige Gemeente. Hiermee onderschrijft onze gemeente de missie om te streven naar nul verkeersslachtoffers. Zo draagt ook Herenthout bij aan visie zero voor de hele provincie Antwerpen.

Het lokaal bestuur stelde in 2019 onder begeleiding van een studiebureau, in samenwerking met de federale diensten van de gouverneur, de vzw Ouders van verongelukte Kinderen, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de provincie Antwerpen, een actieplan verkeersveiligheid op. Van 2019 tot nu voerde Herenthout dan ook verschillende acties en maatregelen uit.

Het actieplan verkeersveiligheid is opgebouwd volgens de vijf pijlers van verkeersveiligheid, hier met enkele voorbeelden per pijler die de gemeente ondertussen gerealiseerd heeft:

- Beleid en organisatie:

  • Aanwerving van deskundige mobiliteit
  • Oprichting van Zonale mobiliteitsraad Neteland

- Infrastructuur

  • Poorteffecten aan de rand van de dorpskern in combinatie met zone 30
  • Invoering van schoolstraten
  • Ledverlichting zebrapaden

- Communicatie en educatie

  • Lessen dode hoek in de lagere school
  • Mobiliteitsupdates via infokrant en sociale media

- Handhaving

  • ANPR en trajectcontroles
  • Mobiele snelheidsdisplays

- Monitoring en evaluatie

  • Analyse van ongevallencijfers
  • Uitwisseling van data met politiezone Neteland

Op de Dag van de Verkeersveilige Gemeente kreeg Herenthout erkenning voor al de genomen maatregelen en ingrepen, die dan ook duidelijk resulteren in een daling van de ongevallencijfers. Er werd gevraagd om de realisaties in een presentatie voor te stellen aan alle aanwezigen.

Burgemeester Stijn Raeymaekers, schepen van mobiliteit Maurice Helsen en mobiliteitsdeskundigen Lien Huyghe en Chris De Winter ontvingen de eervolle vermelding rechtstreeks van de gouverneur van provincie Antwerpen, Cathy Berx.

Herenthout Dag van de Verkeersveilige Gemeente

Deel dit artikel