Vanaf 24 maart 2014 voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op 3 kruispunten van de Westelijke Ring (N19) in Geel: aan de Antwerpseweg (N19), de Kleinhoefstraat/Drijhoek en de Larumseweg. Om de verkeersdoorstroming op de Westelijke Ring te verbeteren en de regelmatige files op de kruispunten tegen te gaan, krijgt de ringweg daar 2 rijstroken in plaats van 1 rijstrook. De werken zullen wellicht duren tot en met vrijdag 30 mei. Tijdens de werken blijft er altijd verkeer mogelijk op de kruispunten, maar op tal van plaatsen geldt wel een gewijzigde verkeerssituatie.

Ingrepen voor vlotter verkeer

De huidige inrichting van de 3 kruispunten van de Westelijke ring (R14) in Geel zijn van die aard dat er geregeld files ontstaan op de ring. Dankzij enkele aanpassingen, zal het verkeer er vlotter kunnen doorstromen.
Om de hinder van de werf zo kort en zo klein mogelijk te houden, worden de werken gefaseerd uitgevoerd:

1. Voorbereidende fase met beperkte plaatselijke hinder, geen omleidingen. Van 24 maart tot en met 30 maart voert de aannemer voorbereidende werken uit op de Westelijke Ring. Er worden onder andere doorsteken gemaakt in de middenberm voor de tijdelijke verkeerssituatie tijdens de werken.

2. Van 31 maart tot en met 11 april wordt gewerkt op het kruispunt met de Larumseweg. De ringweg krijgt daar in elke rijrichting 2 rijstroken voor het doorgaande verkeer. De afslagstroken blijven bestaan.

3. Van 22 april tot en met 11 mei wordt de rotonde aan de Antwerpseweg heringericht. De toekomende wegen op de rotonde krijgen 2 rijstroken en op de rotonde worden verkeerslichten geplaatst.

4. Van 12 mei tot en met 30 mei wordt gewerkt op het kruispunt met de Kleinhoefstraat/Drijhoek. De ringweg krijgt ook daar in elke richting 2 rijstroken voor het doorgaande verkeer. De bypasses voor de afslaande bewegingen blijven behouden.

Belangrijk om te weten: de werken zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij slechte weersomstandigheden kan de planning dus nog wijzigen.

Tijdelijke hinder en omleidingen

Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer over de Westelijke Ring (R14) en de Antwerpseweg (N19) mogelijk. Woningen, handelszaken en bedrijven in de buurt blijven bereikbaar.

1. Kruispunt met Larumseweg (van 31 maart tot en met 11 april)

* Tijdens de werken kan het verkeer de ringweg niet oversteken. Er zijn ook maar een beperkt aantal afdraaiende bewegingen mogelijk.
* Het verkeer wordt via lokale wegen geleid naar het kruispunt met de Kleinhoefstraat/Drijhoek.
* Doorgaand fietsverkeer op de ring blijft mogelijk. Fietsverkeer van en naar de zijstraten wordt omgeleid via het kruispunt met de Kleinhoefstraat/Drijhoek.

2. Rotonde aan Antwerpseweg (N19) (van 22 april tot en met 11 mei)

* De tak Pas van en naar het centrum van Geel is tijdens de werken volledig afgesloten. Er geldt een omleiding via de Stelenseweg.
* Verkeer komende van de E313 rijdt tijdelijk niet via de rotonde naar de ringweg, maar wordt geleid via Maal. Op de ringweg is er de keuze tussen rijrichting Kasterlee of rijrichting Mol.
* Fietsers kunnen via de werfzone fietsen of via een beperkte omleiding.

3. Kruispunt Kleinhoefstraat/Drijhoek (van 12 mei tot en met 30 mei)

* Tijdens de werken zijn overstekende bewegingen op de ring niet mogelijk. Er kunnen ook maar een beperkt aantal afdraaiende bewegingen.
* Het verkeer wordt via lokale wegen geleid naar het kruispunt met de Larumseweg.
* Doorgaand fietsverkeer op de ring blijft mogelijk. Fietsverkeer van en naar de zijstraten wordt omgeleid via het kruispunt met de Larumseweg.

Voor overzichtelijke plannetjes bij deze werken, klik hier (http://www.noordzuidkempen.be/downloads).

Volg ons op Twitter (http://www.twitter.com/noordzuidkempen) | verstuur naar een vriend(in) (http://us1.forward-to-friend2.com/forward?u=0f2bdc9633121c205a058e351&id=cbacdbd30c&e=73942a5ba4)