Maandagavond 30 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van het kruispunt van de Autolei (R11) en de Draaiboomstraat en de ruimere omgeving van het kruispunt. Afgelopen zomer zijn de voorbereidende werken door nutsmaatschappijen uitgevoerd, nu starten de eigenlijke wegenwerken. De Autolei (R11) wordt heraangelegd van aan de rotonde van Wommelgem tot aan de Makro. Een bijkomende derde rijstrook zorgt voor vlotter verkeer en de omgeving wordt veiliger voor voetgangers en fietsers.

Veiliger en vlotter verkeer
Op dit moment leidt de verkeerssituatie van het kruispunt tot ongevallen en files. Na de herinrichtingswerken zal het verkeer er vlotter en veiliger verlopen, met name voor fietsers en voetgangers. Naast nieuwe fiets- en voetpaden, komen er ook beveiligde oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Er wordt een fietsbrug aangelegd over 'Het Schijn' en de snelheid tussen de rotonde en het kruispunt met de Draaiboomstraat wordt beperkt tot 50 km/u. Het verkeer naar Wijnegem zal beter doorstromen dankzij de extra rijstrook op de Autolei (R11) richting Wijnegem.

5 maanden werken
De werken worden opgesplitst in twee delen, en zullen in totaal ongeveer 5 maanden duren.

Een eerste deel van de werken (voorbereidende fase + fase 1, 2, 3 en 4) start op 30 maart en loopt tot midden juli 2015.
Een tweede deel van de werken (fase 5 en 6) start op 3 augustus en loopt tot eind september 2015.

Tijdens het eerste deel van de werken wordt het kruispunt Autolei (R11)-Draaiboomstraat en de afslagstrook naar de Makro heraangelegd. Na het bouwverlof in augustus wordt het kruispunt Autolei-Ternesselei aangepakt.

Hinder beperken
De geplande werken zijn behoorlijk ingrijpend en zullen onvermijdelijk hinder met zich meebrengen. AWV doet er alles aan om die hinder voor omwonenden, ondernemingen uit de buurt en weggebruikers zo veel mogelijk te beperken. Daarom is een uitgebalanceerde fasering opgesteld die de doorstroming en veiligheid van het verkeer tijdens de werken maximaal garandeert. Zo zal verkeer langs de werf in beide richtingen steeds zoveel mogelijk over twee rijstroken kunnen rijden en kunnen fietsers dankzij speciaal voorzien oversteken veilig langs de werf passeren zonder grote omleidingen te moeten maken. Om deze fasering mogelijk te maken zal er gedurende korte periodes wel 's nachts worden doorgewerkt.
De grootste verkeershinder situeert zich na het bouwverlof omdat het aantal rijstroken op de Autolei dan wordt beperkt en ook de afrit van de E313 tijdelijk zal afgesloten worden.

Nachtwerk
Fase 1 van de werken start op dinsdag 31 maart en duurt ongeveer 8 weken. Ter voorbereiding van de werken zal vanaf maandagavond 30 maart al gestart worden met het affrezen van het wegdek van de Autolei ter hoogte van de Draaiboomstraat. Om deze werken uit te voeren zal de Autolei afgesloten worden richting Wijnegem. Verkeer wordt omgeleid via de Herentalsebaan en de Ruggeveldlaan. Om de verkeershinder te beperken wordt dit werk 's nachts uitgevoerd

Fase 1
Vanaf dinsdagmorgen 31 maart gaan de werken aan het zuidelijke deel van het kruispunt Autolei-Draaiboomstraat van start. Tijdens deze fase wordt gewerkt aan het aanleggen van het nieuwe voet- en fietspad, een derde rijstrook richting Wijnegem en een fietsbrug over 'Het Schijn'. De Draaiboomstraat is dan afgesloten voor doorgaand verkeer en de Ternesselei kan enkel richting Wijnegem worden in- en uitgereden. Tijdens deze werken kunnen fietsers aan de kant van de werfzone veilig oversteken naar de overkant om via het dubbelrichtingsfietspad langs de werf te passeren. Het verkeer rijdt in beide richtingen over 2 versmalde rijstroken.

Bereikbaarheidsadviseur
Om de ongemakken voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, heeft Wegen en Verkeer Antwerpen een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Bewoners en ondernemers uit de buurt kunnen bij hem terecht met vragen over hun bereikbaarheid tijdens de werken. Via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0477 477 476 (tijdens de kantooruren).

Meer informatie
Alle details over de verschillende fases en de impact op de verkeersdoorstroming kan u vinden op onze website: www.wegenenverkeer.be/draaiboomstraat. Wie op de hoogte wil blijven van de werken, kan zich hier ook abonneren op de digitale nieuwsbrief van AWV.