Op maandag 11 augustus meteen na het zomerbouwverlof, start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N14) en Hoog-Lachenen in Lier. Het wordt volledig heringericht voor meer verkeersveiligheid. Tijdens de werken is er op de Mechelsesteenweg ter hoogte van de werf alleen verkeer mogelijk in de richting van Lier. Verkeer naar Duffel rijdt tijdelijk om. Eind 2014 zullen de werken klaar zijn.

Herinrichting voor meer verkeersveiligheid

Het kruispunt van de Mechelsesteenweg en Hoog-Lachenen in Lier krijgt een grondige facelift. Het gevaarlijke kruispunt in de bocht van de Mechelsesteenweg wordt heraangelegd voor meer verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers. Dat is nodig, want op het kruispunt gebeuren geregeld ongevallen.

Wat verandert er op het kruispunt?

De rijstroken op de Mechelsesteenweg worden ter hoogte van het kruispunt van elkaar gescheiden door een middengeleider die de bocht beter zichtbaar zal maken. De middengeleider is ongeveer 300 meter lang en wordt beplant met bomen.

  • De betonnen wegplaten worden opgebroken en maken plaats voor asfalt, wat het rijcomfort zal verbeteren.
  • Het dubbelrichtingsfietspad aan één kant van de weg wordt ter hoogte van het kruispunt vrij liggend gemaakt en verbreed (2,5 meter).
  • Om te vermijden dat fietsers op het kruispunt moeten oversteken naar Hoog-Lachenen komt er voor de bocht een veilige oversteekplaats, gevolgd door een nieuw stukje fietspad tot aan Hoog-Lachenen.
  • Op termijn zal het hele fietspad van de N14 tussen Lier en Duffel worden gemoderniseerd en verbreed. 

 

Hinder tijdens de werken

De werf bevindt zich tussen Maaikeneveld en Hoog-Lachenen. In het voorjaar voerden de nutsmaatschappijen daar al voorbereidende ingrepen uit. Ze verplaatsten toen ondergrondse leidingen. Op maandag 11 augustus begint de aannemer op de Mechelsesteenweg aan de kant van IVAREM. Later schuift hij op naar de kant van Vosschemie.

Om de werken veilig en vlot te laten verlopen, wordt er tussen Hoog-Lachenen en Maaikeneveld tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Mechelsesteenweg.

  • Tijdens de werken geldt er op de Mechelsesteenweg ter hoogte van de werf eenrichtingsverkeer. Er is alleen verkeer mogelijk van Duffel naar Lier. Verkeer naar Duffel wordt op de Lierse Ring omgeleid via de Waversesteenweg (N108).
  • Voor fietsers en voetgangers is er altijd een doorgang in beide richtingen.
  • Woningen, handelszaken en bedrijven op de Mechelsesteenweg blijven bereikbaar met de auto. Dat geldt ook voor het containerpark. Wanneer er tijdelijk even geen toegang tot een woning is, zal de aannemer de betrokken bewoners verwittigen.
  • Vanaf oktober wordt Hoog-Lachenen tijdelijk afgesloten ter hoogte van de Mechelsesteenweg.
  • De bussen van De Lijn blijven hun gebruikelijke haltes bedienen op de Mechelsesteenweg richting Lier. In de richting Duffel worden de haltes Lintsesteenweg, Maaikeneveld, Hoog-Lachenen en Het Ven tijdelijk niet bediend. Reizigers worden doorverwezen naar tijdelijke haltes aan het einde van Maaikeneveld en aan het einde van Hoog-Lachenen en naar de halte Mechelsesteenweg. Als alternatief voor de halte Lintsesteenweg geldt de bestaande halte van buslijn 130-135. De Lijn zal in augustus nog over de gewijzigde situatie communiceren aan de haltes en in de bussen. 

Bereikbaarheidsadviseur voor handelaars en bedrijfsleiders in de buurt

Om de hinder van de werken voor de naburige handelszaken en bedrijven te helpen drukken, heeft AWV een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Handelaars en bedrijfsleiders kunnen bij Johan Van Loon van Unizo terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak tijdens de werken (ook zij die geen lid zijn van Unizo!). Zij kunnen met hun vragen of bekommernissen terecht bij Johan, via johan.vanloon@unizo.be en 0479 691 483.

Digitale nieuwsbrief

Al wie op de hoogte wil blijven van de voortgang van de werken, kan zich inschrijven op een digitale nieuwsbrief over de kruispuntprojecten in Lier. Telkens als er relevant nieuws te melden valt over de werf (een fasewissel of extra hinder bijvoorbeeld) stuurt AWV een mail met info. Inschrijven kan viawww.wegenenverkeer.be/werken-lier.