Op woensdag 16 januari start aannemer AAG Nys uit Dessel met de herinrichtingswerken op de begraafplaats van Rauw. Hierbij gaat speciale aandacht naar de kindergraven. Naast het aanleggen van verharde paden, bijkomende watertappunten, voorzien de plannen ook zitbanken, fietsenrekken, nieuwe groenaanplantingen en onderhoud van het bestaand groen.

Aansluitend op deze werken bouwen eigen werklieden een overdekte afscheidsruimte. De begraafplaats blijft steeds toegankelijk, al kunnen de werken mogelijk voor wat hinder zorgen.

Meer info: dienst begraafplaatsen, 014 33 08 22, begraafplaatsen@gemeentemol.be