Vastgoedontwikkelaar en eigenaar CORES Development uit Antwerpen organiseert op donderdag 11 maart (19.30 uur) een online infoavond over de eerder gelanceerde toekomstplannen voor site Keirlandse Zillen.

Vlak voor de lockdown werden de plannen begin maart 2020 voorgesteld. De geplande fysieke infoavond kon op 16 maart door corona onmogelijk plaatsvinden.

De online infoavond op 11 maart - bijna één jaar later - betekent voor CORES Development de herstart van het verdere communicatie-, aanvraag- en vergunningstraject.

CORES Development ontwikkelt plannen om de grotendeels verloederde site Keirlandse Zillen te transformeren naar een duurzaam woonproject mét publiek park van meer dan 1 hectare. De plannen van CORES sluiten aan bij het masterplan dat de gemeenteraad in 2017 goedkeurde.

Het verdwijnen van de winkels en de zorgdiensten uit het verhaal, vormen de grootste wijzigingen in vergelijking met dit masterplan. Op termijn – CORES voorziet een realisatie in verschillende fases – is deze site nabij het station goed voor 350 wooneenheden.

De site langs de Keirlandse Zillen was vroeger een tegelfabriek van de Molse industrieel Jos Helsen. In de jaren '70 verdween de fabriek en raakte de site in verval. Op dit moment is in de centrale hal nog een kartingcentrum gevestigd. De rest van de meer dan 3,4 hectare grond bevat vooral bouwvallige en ongebruikte constructies.

Onaanvaardbare projecten

De volledige site staat op het gewestplan rood ingekleurd, waardoor zowel wonen, handel, bedrijvigheid als openbare diensten en groene ruimte tot de mogelijke functies behoren.

De afgelopen twintig jaar kwamen projectontwikkelaars met verschillende toekomstplannen voor de dag. Deze boden weinig tot geen meerwaarde voor de buurt én de stationsomgeving.

Krijtlijnen uitgetekend in masterplan 2017

Het gemeentebestuur veranderde daarom van aanpak en stelde in 2017 een ontwerpbureau aan. Zij kregen de opdracht om een masterplan uit te werken voor het gebied zodat dit kan worden ontwikkeld tot een aantrekkelijk visitekaartje voor de stationsomgeving met voldoende groen en publieke ruimte.

Naar een masterplan 2.0 met focus op wonen

De belangrijkste wijzigingen aan het door de gemeenteraad goedgekeurde masterplan volgen uit een verandering van eigenaar en projectontwikkelaar. Het oude voorstel bestond – naast de woningen - grotendeels uit zorg en grootschalige winkels.

In samenspraak met de gemeente koos CORES Development ervoor om deze winkels te laten vallen en zich volledig te concentreren op wonen. Wel kunnen er een aantal buurtondersteunende functies komen, zoals een kinderdagverblijf, praktijkruimte of kantoor voor vrije beroepen.

Groeiende vraag naar woningen opvangen

"De winkels zouden extra concurrentie betekenen voor het bestaande handelscentrum en tot extra mobiliteitsdruk leiden", zo vertelt projectleider Mieke Rens van CORES Development.

"Bovendien, zo blijkt uit onze analyses, is er absoluut nood aan kwaliteitsvolle nieuwe woningen in het Centrum. Deze bijsturing van het masterplan is dus positief voor alle partijen.

De locatie is, dankzij de optimale bereikbaarheid nabij het station, uiterst geschikt om de groeiende vraag naar woningen in Mol op te vangen. Want de cijfers spreken voor zich: de gemeente Mol groeit jaar na jaar met gemiddeld zo'n 300 nieuwe inwoners."

350 nieuwe woningen: van betaalbaar tot luxe

In grote lijnen blijven de inplanting van de gebouwen, de dichtheid van de bebouwing op de site en de wijze van verkeersafwikkeling dezelfde als in het vorige masterplan.

De woonwijk biedt op termijn ruimte aan circa 350 nieuwe woningen, zowel kleine appartementen als grotere gezinswoningen. Er wordt ook gestreefd naar appartementen in verschillende prijsklassen, variërend van betaalbare appartementen tot het luxesegment.

Meest duurzame woonwijk van de Kempen

De nieuwe woonwijk moet één van de meest duurzame woonbuurten van de Kempen worden. Het ontwerp omvat ambitieuze doelstellingen op vlak van energie, water, ecologie en mobiliteit.

Zo krijgt het project een collectieve hernieuwbare energievoorziening, een klimaatbestendig regenwaterconcept, ecologische corridors, groendaken, elektrische laadpunten en deelwagens. Uiteraard mogen we daarbij ook het publieke park niet vergeten.

Kernversterking om de open ruimte te sparen

Steden en gemeenten krijgen vanuit Vlaanderen de opdracht om de willekeurige inname van de open ruimte af te remmen. Thomas de Jong, CDO van CORES Development licht deze visie toe: "Waar steden net het dorpsgevoel in hun ontwikkeling moeten verweven, is het voor gemeenten een uitdaging om te durven innoveren en de kernen weloverwogen te versterken.

We moeten daarbij efficiënt en vooral slim omgaan met de beschikbare ruimte en de kernen kwalitatief verdichten door het sociaal leven te versterken en de verkeers- en mobiliteitsproblemen in de hand te houden.

Daarnaast moet ook het woonaanbod verbeterd én uitgebreid worden. Het gebied aan de Keirlandse Zillen is een ideale plek om dit te realiseren. Dit type project past perfect in deze visie: de beschikbare ruimte – een oude fabriekssite – wordt optimaal benut, de vergroening gegarandeerd en de ontsluiting geoptimaliseerd."

Een nieuw, aantrekkelijk gemeentepark

De centrale parkzone van meer dan 1 hectare vormt een belangrijk element van het masterplan, waar elke leeftijdsgroep zijn gading vindt. Er zal een speelplek voor de allerkleinsten zijn, ravotgelegenheid voor kinderen, een outdoor fitness en een petanqueplein. CORES Development staat integraal in voor de aanleg van het park en draagt het kosteloos over aan het gemeentebestuur.

Voor het parkontwerp werd beroep gedaan op onafhankelijk ontwerpbureau OMGEVING. "We willen een hedendaagse en Kempense interpretatie maken van de typische stadsparken in Engelse landschapsstijl", aldus landschapsarchitect Luc Wallays van OMGEVING.

"We gebruiken de typisch slingerende paden, het glooiende landschap en de zichten. We verwerken hierin typisch Molse ingrediënten zoals het heidelandschap, bossen, spontane en lokale plantengroei en ontginningslandschappen."

Mobiliteit op en rondom de site

De vier gebouwen aan de westzijde, krijgen per twee een ondergrondse parking. De meest noordelijke parking rijdt in- en uit aan de Groeneweg. De zuidelijke parking krijgt een in- en uitrit op de Keirlandse Zillen.

Daarnaast worden er ook een aantal bovengrondse plaatsen voor bezoekers voorzien. De oostelijke cluster krijgt één inrit aan de Keirlandse Zillen, die toegang geeft tot twee ondergrondse parkeergarages en de bovengrondse bezoekersparkings. De uitrit van deze cluster voorzien we noordelijk op de Groeneweg.

75% minder verkeer in vergelijking met vorige masterplan

In het huidige programma (een woonwijk) neemt het gemotoriseerd verkeer op en rond de site af met 75% in vergelijking met het vorige masterplan (zorg en grote winkels).

CORES moedigt in het project duurzame mobiliteit aan. Zo komen er voldoende laadpalen en deelwagens op de site, krijgen fietsers een ruime stalling én een eigen toegang tot de ondergrondse parkeergarage via het park.

Online infoavond op 11 maart om 19.30 uur

Alle geïnteresseerden zijn welkom. Schrijf je vooraf in via www.keirlandsezillen.be. Je ontvangt dan een link om aan de online infoavond deel te nemen.

Tijdens de online infoavond wordt de inhoud van het project toegelicht, alsook de timing van de verdere vergunningsprocedures en een planning voor de realisatie. Bij de inschrijving krijg je de kans om vragen te stellen die tijdens de infoavond zullen worden beantwoord.

Wat na de infoavond?

Na de infoavond dient CORES de eerste vergunningsaanvragen in om – bij een positief eindresultaat - in 2022 te kunnen starten met de werken aan de eerste fase.

Voor elke vergunningsaanvraag zullen de correcte procedures doorlopen worden, inclusief de organisatie van een openbaar onderzoek. De eerste bewoners zullen ten vroegste in 2024 hun intrek kunnen nemen.

Blijf je graag op de hoogte van dit project? Ga dan naar www.gemeentemol.be/keirlandsezillen (info gemeentebestuur) en www.keirlandsezillen.be (info CORES Development).'