De vrouwen van Herselt doen!En dit op 7 maart in Bergom. In groep.“Zij hebben goede redenen om samen iets te doen”, vindt schepen van Cultuur Kathleen Helsen (CD&V). “Want hoe je het ook draait of keert, er is nog steeds geen maatschappelijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ondanks de grote vooruitgang. Deze ongelijkheid is zeer uitgesproken op een aantal domeinen die een grote impact hebben op ons leven: onderwijs en de arbeidsmarkt.”Een voorbeeld: de loonkloof is nog steeds reëel. Op jaarbasis bedraagt het verschil in brutoloon 33,9%. Jongens zitten vaker dan meisjes in studierichtingen die leiden naar beter betaalde jobs. Vrouwen maakten in 2006 45% van de werkenden uit, maar slechts 31% van de bedrijfsleiders en kaderleden van grote ondernemingen.Om de maatschappelijke positie van vrouwen in de kijker te zetten, vindt op 8 maart wereldwijd Internationale Vrouwendag plaats. Het thema dit jaar is: ‘gelijke rechten, gelijke kansen: vooruitgang voor iedereen.’Ook Herselt draagt een steentje bij. Samen met de Herseltse vrouwenbewegingen en het Herselts UitwisselingsTeam (HUT) organiseert de gemeentelijke cultuurdienst een boeiende en leuke namiddag op zondag 7 maart. In parochiecentrum Onder den Toren in Bergom kunnen vrouwen van 13 tot 18u genieten van optredens, lezingen en workshops.