Leader kende recent opnieuw middelen toe om meer innovatie te realiseren op
herstelboerderijen. Promotor Welzijnszorg Kempen wil in het nieuw goedge-keurde project vrijwilligers inzetten als begeleider om zo de tijdsinvestering voor de boeren verlichten.

Daarnaast zal een methodiek ontwikkeld worden voor oncologische patiënten op boerderijen én tuinbouwbedrijven.

"De noden bij mensen met kanker richten zich eerder op lotgenotencontact, het omgaan met vermoeidheid en conditie-opbouw." zegt voorzitter van WZK Koen Rombouts.

"Mogelijks kan deze methodiek ook toegepast worden voor Covid-19 patiënten." De grote uitdaging is om dit innovatief concept in een wettelijk en financieel kader te gieten.

Welzijnszorg Kempen gaat hiervoor het gesprek aan met de federale en Vlaamse overheid. Een uitrol van de herstelboerderij in gans Vlaanderen is de ambitie.

De herstelboerderij: een Kempisch voorbeeld van zorginnovatie mèt impact
Welzijnszorg Kempen (WZK) startte in januari 2019 een eerste Leaderproject
Herstelboerderijen. Van Land- naar zorgbouw.

Wat is een 'herstelboerderij' en wat zijn de eerste resultaten?

We vroegen het aan Anke Esch, beleidsmedewerker bij Welzijnszorg Kempen en coördinator van dit innovatieve project.

Landbouw als rode draad doorheen het herstel

"De kern van het project was : het idee om mensen te laten revalideren op een boerderij omzetten in de praktijk." zegt Anke, "Zo creëerden we 2 herstel-boerderijen in de Kempen waar mensen door boerderijspecifieke activiteiten en taken hun revalidatieproces kunnen bevorderen."

In de praktijk wordt de overgang van het ziekenhuis naar de thuisomgeving vaak als vrij abrupt ervaren.

De herstelboerderij vult hier een hiaat en begeleidt de stap naar het dagelijkse functioneren en zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk leven. In het pilootproject combineerden de revalidanten een halve dag op de boerderij soms nog met de sessies in het revalidatiecentrum.

Het idee van de herstelboerderij ontstond bij Welzijnszorg Kempen. De grote meerwaarde zit hem onder meer in het feit dat men fysiek aan de slag gaat op een boerderij, vaak in open lucht, in contact met dieren en in een omgeving die extra uitdagingen biedt.

Een pilootproject met steun van Leader

Als trekker en promotor bracht Welzijnszorg Kempen (WZK) partners uit de landbouw, medische sector en opleiding/onderzoek ergotherapie samen.

"De kracht zit in het sterke partnerschap", vertelt Anke. "Met experten van verschillende disciplines ontwikkelden we een revalidatiemodel voor de herstelboerderij voor mensen met een neurologische aandoening op 2 boerderijen: het melkveebedrijf Vennenhof in Geel en de schapenboerderij Schaapskooi in Lichtaart.

De revalidatie op de herstelboerderij focust vooral op het ergotherapeutische, nl. het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen.

De rollen omgekeerd: van zorgbehoevende naar helper

Anke schetst met veel enthousiasme een brede waaier aan resultaten. "Naast de fysieke vooruitgang hebben we mensen echt weten openbloeien. De buitenomgeving is heilzaam en ook het sociale aspect is belangrijk gebleken.

Het feit dat men, in plaats van hulp nodig te hebben als patiënt, nu zelf hulp kan bieden op de herstelboerderij, doet velen deugd."

De getuigenissen van de revalidanten spreken voor zich

"Ik gebruik mijn rolstoel veel minder sinds ik naar de herstelboerderij ga."

"Hier ben je bezig en je bent niet aan het denken dat je aan het revalideren bent."

De mensen beleefden veel plezier aan het verzorgen van de dieren en de taken op de boerderij.

Zonder zich er steeds bewust van te zijn, oefenden zij zo hun motoriek

Met dit concept leveren landbouwers een concrete en belangrijke bijdrage en dit zowel aan de maatschappij als aan het leven van de individuele deelnemers. De herstelboeren vinden het belangrijk dat de landbouw op deze manier ook in een ander daglicht wordt gesteld.

Herstelboerderijen 2.0 : tuinbouwbedrijven en vrijwilligers gezocht!

Wilt u zich kandidaat stellen als tuinbouwbedrijf of vrijwilliger?

Neem dan contact op via het contactformulier van onze website.

Meer informatie : www.herstelboerderij.be

Dit project is een samenwerking van volgende partners:

Welzijnszorg Kempen (promotor)
Thomas More Kempen (co-promotor)
Alegria, open huis voor mensen met kanker en hun omgeving - Revalidatiecentrum
Ziekenhuis Geel - Revalidatiecentrum Ziekenhuis Turnhout - Steunpunt Groene Zorg
Ferm Thuiszorg - Christelijke Mutualiteiten - De Voorzorg.

Foto Van links naar rechts : Benny De Busser van De Schaapskooi in Lichtaart,       Anke Esch van Welzijnszorg Kempen en Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid