Op maandag 30 november start aannemer Krinkels met de herstelling van de natuursteenklinkers ter hoogte van de parkeerstroken op het kruispunt Rivierstraat - Markt. Dat is vroeger dan oorspronkelijk gepland.

Dankzij het zachte weer en de extra werfploeg die de aannemer eerder inzette, verlopen de structurele herstellingen erg vlot.

De huidige werken aan de Boomgaardstraat zijn zo goed als afgerond. Wanneer alles voldoende is uitgehard, gaat dit kruispunt opnieuw open voor alle verkeer.

Ook de werken op de hoek van het Rondplein en de Corbiestraat zitten volledig op schema. De aannemer kon hier vroeger starten dankzij de inzet van een extra werfploeg.

Deze extra werfploeg kan hij nu vrijmaken om ook al met de volgende fase te starten, met name op het kruispunt Markt – Rivierstraat. Deze fase neemt een elftal weken in beslag.

Tien werfzones

De werken passen in een groter herstellingsproject van tien werfzones in het Centrum. De timing van elf weken geldt onder voorbehoud van het weer en onvoorziene werfomstandigheden.

Tijdens deze periode blijven alle handelszaken bereikbaar. De ingreep is nodig om losliggende stenen op het voetpad - en dus risico op vallen door voetgangers - te vermijden.

Impact Rivierstraat

Tijdens de werken blijft parking Rivierstraat op elk moment bereikbaar via de Rode-Kruislaan. Via deze weg geraak je ook tot aan de kapperszaak, de dokterspraktijk en de kinderopvang. De toegang langs de Markt wordt voor autoverkeer volledig afgesloten, behalve voor fietsers en voetgangers.

Impact parkeerplaatsen Markt

Alle parkeerplaatsen op de Markt blijven bereikbaar, via een tijdelijke in- en uitrit. Hiervoor geldt een tijdelijk parkeerverbod op enkele plaatsen. Fietsers en voetgangers kunnen de werf ook in de richting van de Markt passeren.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be, www.gemeentemol.be/natuursteencentrum