Van dinsdag 10 tot en met zaterdag 14 juli voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een herstelling uit aan het wegdek van de Mechelsesteenweg (N14) in Lier. Het verkeer wordt tijdens de werken beurtelings geregeld over een rijstrook.

Op de Mechelsesteenweg (N14) wordt ter hoogte van het kruispunt met de Waterschransweg een gebarsten betonplaat hersteld in de richting van Lier. Het verkeer kan er beurtelings passeren over de rijstrook richting Duffel met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Het kruispunt met de Waterschransweg blijft volledig open