Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Het aantal neemt toe: raming 24 wolven

Wolf

'Hoeveel wolven er in België zijn is niet precies te zeggen, maar men denkt dat het er op dit moment 24 zijn. In Noord-Limburg is een roedel van 13 wolven. Daarnaast is er tevens een roedel in Hoge Venen en er is sprake van een koppel dat tussen Hoge Venen en de Duitse grens zwerft. Naar verwachting zal het aantal wolven in de loop van de toekomst alleen maar toenemen.

Uitgeroeid sinds de 18e eeuw

Volgens historici worden wolven in België sinds de 18e eeuw redelijk hevig uitgeroeid. In die tijd was jagen een populair tijdsbestek waardoor verschillende wilde diersoorten schaars raakten. Het gevolg was dat er steeds minder voedsel overbleef voor de wolven. Om te kunnen overleven trokken wolven steeds dichter naar de mens toe. De dieren jaagden op vee en aten afval. Door de toenemende conflicten tussen de wolf en de mens werden de wolven steeds meer bejaagd. De laatste wolf in België zou in 1898 zijn neergeschoten.

De terugkomst van de wolf in België

Voor een lange tijd dacht men dat hun kansen in het casino online hoger lagen dan dat ze ooit weer een wilde wolf in België zouden zien. Sinds een aantal jaren is de wolf echter weer terug in het land. De meeste wolven zijn vanuit de Alpen naar Noord-Frankrijk getrokken en zo doorgekomen naar België.

De eerste wolf werd in 2011 in Wallonië vastgelegd via een nachtcamera. Na de eenmalige waarneming wordt de wolf niet meer in het gebied gezien. Een aantal jaar later worden meerdere wolven gespot. Sinds 2018 is het ook mogelijk om een wilde wolf in Vlaanderen te spotten. Deze vrouwelijke wolf genaamd Naya was voorzien van een radio halsband en kwam via Duitsland Vlaanderen binnen.

Al snel ontmoet Naya een mannelijke wolf die de naam August krijgt. De twee wolven worden later vastgelegd op camera met een aantal welpen. Helaas worden Naya en haar welpen al snel gedood. Wie schuldig is voor het doden van de wolven is nog onbekend, maar men vermoedt dat de wolven door jagers zijn gedood.

Het dieet van de wolf

Niet iedereen is even verheugd op de komst van de wolf in België. Sinds de aankomst zijn er verschillende meldingen gedaan dat huisdieren en boerderijdieren door wolven zijn gedood. Er is ook onderzoek gedaan naar het dieet van de wolvenroedel in België. Hieruit blijkt dat de wolven met name wilde reeën en everzwijnen eten, maar ze eten tevens hazen en konijnen.

Naast wilde dieren troffen de onderzoekers tevens resten van huisdieren zoals katten en knaagdieren alsook boerderijdieren. Aangezien wolven redelijk grote roofdieren zullen er nieuwe maatregelen moeten worden getroffen. Voorheen was het bijvoorbeeld nog niet nodig om wolf bestendige hekken en omheining te gebruiken. Nu lijkt een speciaal type afsluiting echter een effectieve oplossing. Bovendien verstrekt de Vlaamse overheid subsidies tot 80 procent van de installatiekosten van wolfbestendige omheining.

België heeft ruimte voor meer wolven

Er lijkt op het moment voldoende ruimte voor de wolf. Zo zou er binnen Wallonië plaats zijn voor maar liefst vijftien tot twintig roedels. In Vlaanderen is er minder beschikbare natuur waardoor er ruimte is voor slechts twee tot drie roedels. Wanneer de natuur zich in deze gebieden herstelt zou er echter meer ruimte vrijkomen voor wolven.

Daarnaast is het belangrijk dat wilde diersoorten zoals reeën en everzwijnen in groten getale aanwezig zijn. Door het neerzetten van wolfbestendige afsluiting rondom het vee zouden de meeste problemen opgelost kunnen worden. De wolf is overigens geen gevaar voor mensen. Hoewel het roofdieren zijn, zien wolven de mens namelijk niet als prooi. Daarom zullen deze schuwe dieren mensen zo veel mogelijk vermijden. Het is wel belangrijk dat men er rekening mee houdt dat ze de dieren niet provoceren of voeden.'

Wolf

Deel dit artikel