U bent hier

Het rommelt bij stedelijk ACW Turnhout

Neteland
14.06.2009 - 10.00u
Door: Herman Gezelle

De kernvrijwilligers van het stedelijk ACW Turnhout kwamen op zaterdagvoormiddag 13 juni 2009 samen om zich te beraden over de cruciale situatie die ontstond n.a.v. het ontslag van hun voorzitter Dré Wolput. Zij formuleerden onderstaande besluiten :• Het stedelijk ACW-Turnhout bevestigt het volledig vertrouwen in haar vrijwilligers en erkende politieke mandatarissen. • Het stedelijk ACW ontkent de persberichten alsof haar fungerende voorzitter zou “buiten gesmeten” zijn. Integendeel, het stedelijk ACW betreurt het ontslag van haar voorzitter. In die zin bereiken ons ook veel sympathieke reacties van vrijwilligers , militanten en politici.• Het stedelijk ACW-Turnhout geeft aan dat niemand voorbarig conclusies kan trekken over een geheime stemming op de gemeenteraad.• Het stedelijk ACW Turnhout wil Dré Wolput uitdrukkelijk danken voor zijn voorbije jaren als voorzitter. Het is als vrijwilliger en militant niet eenvoudig om voorzitter te zijn van een stedelijk ACW. De tegengestelde belangen en ambities zijn groot en de waardering gering. Alleen bijzonder gemotiveerde en getalenteerde personen kunnen deze job tijdelijk aan. Dré maakte aan Turnhout duidelijk waar het ACW het verschil maakt: inzet, spontaan, oprecht, eerlijk en zonder persoonlijk belang of gewin. Dré legde volgde klemtonen: lokale werkgelegenheid, armoedebestrijding en mobiliteit. Het stedelijk ACW, de kwetsbare en gekwetste Turnhoutse medebewoners hopen dat Dré niet te ontgoocheld of ontmoedigd is in zijn voorbije mandaat als ACW-voorzitter. Wij hopen dat hij opnieuw een weg vindt om zijn bijzonder talent en gulle inzet verder ten dienste te stellen. Wij blijven rekenen op Dré.• Het stedelijk ACW begrijpt het signaal van haar voorzitter in die zin, dat hij opkomt voor een sterk, solidair, verdraagzaam en daadkrachtig Turnhout. Alle krachten, vrijwilligers, militanten en politici, die zich hiertoe engageerden moeten eendrachtig en geëngageerd samenwerken. • Het stedelijk ACW komt op voor een sterke bundeling van progressieve en daadkrachtige miltanten,vrijwilligers en politici die van Turnhout een solidaire en verdraagzame stad maken waar het goed,creatief en warm is om samen te leven. ACW geeft zijn volledig vertrouwen aan de huidige bestuursmeerderheid CD&V en SP a. De burgemeester,het college van schepenen, de raadsleden, voorzitter en raadsleden van het OCMW worden door het ACW van Turnhout gewaardeerd. Het stedelijk ACW roept de miltanten,vrijwilligers en politici van beide partijen op om de rangen te sluiten en daadkrachtig Turnhout te besturen. • Het stedelijk ACW van Turnhout voelt de onzekerheid en angst van vele stadsgenoten omtrent hun armoede, werkloosheid en bestaanszekerheid. Migranten, asielzoekers, zieken, invaliden, gepensioneerden, stadsgenoten op zoek naar een betaalbare woning rekenen op een sterk middenveld en politici die van aanpakken weten. Het ACW zoekt antwoorden in de richting van algemeen belang, sterke schouders dragen de zwaarste last, duurzaam, respect, verdraagzaam, geduld,… Vrijwilligers, militanten en politici die zich hiertoe engageren verdienen ons begrip, respect en aanmoediging. Hun ontgoocheling, ontmoediging en moeilijke zoektocht naar samenhang en samenwerking mag geen voorwerp zijn van hype, media en sensatie.• Om traditie en vernieuwing, jong en oud, snelle daadkracht en geduld, ambitie en engagement kansrijk en gekwetst te verzoenen in één Beweging; dit vergt tijd en energie. Gelukkig kan het ACW hiervoor rekenen op vele, verscheiden en getalenteerde vrijwilligers, militanten en erkende politieke mandatarissen. Het ACW erkent en waardeert ieders talent, goede bedoelingen en inzet. Verscheidenheid maakt ons rijk.• Het stedelijk ACW wil van de komende vakantiemaanden gebruik maken om rust en reflectie in te bouwen om nadien met nog meer daadkracht in Turnhout aanwezig te zijn . Een gemandateerd woordvoerder-moderator zal in de komende maanden, samen met de leden van het dagelijks bestuur, volgende opdrachten behartigen :o Coördineren,aanmoedigen en waarderen van vrijwilligers en militanten in de parochies en deeltakken van het ACW in Turnhout.o Wegen op het beleid om aan een sterk, solidair, verdraagzaam en daadkrachtig Turnhout te werken.o Evaluatie voorbereiden van de voorbije 3 jaren gemeente- en OCMW-beleid in Turnhout. Bijsturingen formuleren voor de volgende 3 jaren.o Behartigen van het bouwproject café en vergaderzalen Den Bond.o Evaluatie van betrokkenheid, inzet en samenwerking tussen de ACW-erkende mandatarissen. Formuleren van aanbevelingen en concrete afspraken terzake aan het ACW-bestuur.o ACW vertegenwoordigen in de bevoorrechte politieke partner CD&V.o Op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter voor het stedelijk ACW. Voorstellen worden gedaan aan het hoofdbestuur van het stedelijk ACW.[i]Gemandateerd woordvoerder en moderator van het stedelijk ACW TurnhoutMarc Boogers.[/i]
imageMeer nieuws

Gladiolen : sold out

Kempen regio | Nationaal | Neteland | Olen 23.05.2022 - 12.04u

Gemeentebestuur Mol : "Schrappen van piekuurtreinen is onaanvaardbaar"

Gemeentebestuur Mol : "Schrappen van piekuurtreinen is onaanvaardbaar"
Kempen regio | Mol | Nationaal | Neteland 23.05.2022 - 11.56u

Geen provinciale veeprijskamp op pinkstermaandag

Herentals | Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen 23.05.2022 - 09.44u

Cambio autodelen van start in Geel

Cambio autodelen van start in Geel
Geel | Kempen regio 23.05.2022 - 09.35u

Eindronde 4e Prov : 'Moegestreden SKS Herentals kan promotie niet bekronen met winst'

Herentals | Kempen regio | Mol | Provincie Antwerpen 22.05.2022 - 20.05u

SKS Herentals promoveert naar 3e Provinciale

SKS Herentals promoveert naar 3e Provinciale
Herentals | Mol | Neteland 21.05.2022 - 22.12u

Marine viert 75e verjaardag met Vlootdagen aan het Steen Antwerpen

Internationaal | Nationaal 21.05.2022 - 20.53u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto