Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

HIK : pilootproject Krachtige Digitale Helper

46% van de Belgen blijkt digitaal kwetsbaar te zijn (resultaten Digitale Barometer september 2022). Ligo Kempen en Centrum voor Volwassenenonderwijs HIK slaan de handen in elkaar om een kwaliteitsvolle opleiding voor digitale helpers te ontwikkelen.

Dit pilootproject is in maart 2023 gestart in Herentals. 

Tijdens de coronacrisis zijn essentiële diensten volledig online verhuisd. Dankzij die digitale sneltrein konden we ons leven blijven leiden, maar wie er niet op zat, wegens een gebrek aan toegang of omdat ze niet over de nodige vaardigheden beschikten, werd uitgesloten. Er is ook meer hardware gekocht, maar minder door diegenen die ze nog niet hadden. Wie het al lastig had, geraakt nog meer van de wijs door de druk om digitale vaardigheden constant te updaten.  

Digitale helpers 

Er wordt vaak een beroep gedaan op zowel professionals als vrijwilligers om digitaal kwetsbare volwassenen te ondersteunen. Deze vrijwilligers en professionals hebben zelf ook nood aan en baat bij een duurzame, kwaliteitsvolle professionalisering. In het pilootproject tussen CVO HIK en Ligo gaan ze deze digitale helpers verder begeleiden en opleiden. 

“De deelnemers komen uit diverse hoeken. Zo nemen er momenteel trajectbegeleiders OCMW, taalcoaches uit een dienstenchequebedrijf en een bibliotheekmedewerker deel”, vertelt Caroline Fuchs (medewerker bij Ligo). Andere partners in het project zijn Ligo Brugge-Oostende-Westhoek, CVO Miras en Blenders en het wordt ook afgestemd met Mediawijs, District09 en het Strategisch Plan Geletterdheid. 

Contactles en stage 

De opleiding bestaat uit 20 lestijden, waarvan de helft contactles bij CVO HIK en de helft stage. CVO HIK en Ligo verzorgen de opleiding in duo-teaching. De complementaire expertise van CVO HIK en Ligo dragen bij tot een kwaliteitsvolle opleiding waarbij de cursisten hun digitale competenties kunnen versterken, op maat van hun doelgroep. 

Centrum voor Volwassenenonderwijs HIK  www.hik.be

Deel dit artikel