Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) lanceert een nieuwe campagne over onlineprivacy. Die is gericht op leerlingen én leerkrachten uit het secundair onderwijs. Concreet wil Crevits hen aansporen tot verantwoord en veilig gebruik van het internet.

"Denk na voor je iets online zet" is de titel van de campagne. Doel is kinderen en jongeren vaardigheden bij te brengen zodat ze zich op een verantwoorde en veilige manier op het internet kunnen begeven.

Crevits zwaait met cijfers die de noodzaak van deze campagne moeten benadrukken. Zo heeft 89% van de 12 tot 18-jarigen en 35% van de 9 tot 12-jarigen een profiel op Facebook. 18,5% van deze laatsten geeft aan bevriend te zijn met mensen die ze nog nooit in het echt hebben ontmoet. Bij jongeren loopt dat cijfer op tot 27%.

12% van de ondervraagde kinderen en jongeren ontving het voorbije jaar seksueel getinte boodschappen. 10% had een ontmoeting met iemand die zij of hij via internet had leren kennen. 7% gaf aan het slachtoffer van cyberpesten te zijn en dit voornamelijk via de sociale media.

Langs drie wegen moet de campagne kinderen, jongeren en hun leerkrachten bewust maken van de gevaren en risico's van het internet. Ten eerste is er het boek "Mediawijs online" om de doelgroep te informeren. Ten tweede gooit de campagne ook educatieve lessenpakketten in de strijd. Tenslotte is er ook een sensibiliseringsluik met een wedstrijd en een affiche.

"De sociale media zijn niet meer weg te denken uit de leefwereld van kinderen en jongeren", zegt Crevits. "Ze vormen een belangrijke bron van communicatie thuis en op school en dragen bij tot hun mediawijsheid. Het is essentieel om verantwoord en veilig met sociale media om te gaan. Deze campagne over onlineprivacy in de klas wil jongeren en leraren wijzen op de risico’s en reikt tips aan hoe hiermee om te gaan.”