Vlaanderen zal dit en volgend jaar bedrijven met innovatieve ideeën bijstaan voor de promotie van hun land- en tuinbouwproducten in het buitenland.

De steun komt er als gevolg van de Brexit en in het kader van het relancebeleid Vlaamse Veerkracht na de coronacrisis.

Er komen concrete initiatieven op het vlak van de export, handelsmissies en beurzen, imagocampagnes en communicatie met de consument. De uitvoering zal gebeuren via het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

De Vlaamse Regering heeft de maatregelen op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits goedgekeurd.

"De Brexit en corona zijn een harde dobber voor heel wat agrovoedings- en sierteeltbedrijven. In het kader van het relanceplan neemt Vlaanderen tal van initiatieven.

Er worden via VLAM nieuwe wegen bewandeld om de export naar het VK en de rest van de wereld te vrijwaren. Met imagocampagnes kunnen we onze kwaliteitsvolle land- en tuinbouwproducten bovendien extra in de verf zetten." - Hilde Crevits

De agro-voedingsketen en de sierteelt zijn belangrijke exportsectoren voor Vlaanderen.

Het Verenigd Koninkrijk is de vierde belangrijkste handelspartner voor Vlaanderen waardoor zij de gevolgen van de Brexit goed voelen. De export is belangrijk voor de Vlaamse bedrijven voor de bestaande en nieuwe markten.

VLAM promoot alle Vlaamse land- en tuinbouwproducten in het buitenland en neemt de handschoen op om voor de agrovoedingssector en de sierteeltsector een tweejarig relancebeleid uit te voeren dat zal helpen om na de pandemie opnieuw een sterke handelspositie in te nemen in binnen- en buitenland.

VLAM kan hiervoor rekenen op een budget van 3 miljoen euro van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits.

Het grootste deel van dit bedrag gaat naar de rechtstreekse ondersteuning van innovatieve exportprojecten: de VLAM-incubator. Daarnaast wordt in steun voorzien om de export richting het Verenigd Koninkrijk te vrijwaren en te ondersteunen, maar ook innovatieve projecten wereldwijd zitten in de pijplijn, evenals steun voor kleinere en startende bedrijven.

Vorig jaar was er al een succesvol initiatief met de VLAM-incubator. 14 innovatieve concepten kregen financiële steun. Het ging toen bijvoorbeeld van Vlaamse paksoi en kersen naar Hong Kong, de promotie van de Conference Peer tot virtuele beurzen en 3D-bedrijfsbezoeken.

Verder komt er ondersteuning via verschillende handelsmissies en beurzen in 2021 en 2022. Ook hier ligt de extra focus op het Verenigd Koninkrijk opdat onze exporteurs er hun uitstekende marktpositie kunnen behouden en versterken.

Een Brexitconsultant en -coördinator zijn sinds januari aan de slag bij VLAM om bedrijven individueel bij te staan met de gewijzigde omstandigheden en om acties uit te werken op deze markt.

Ten slotte wordt ook een bedrag vrijgemaakt voor rechtstreekse communicatie naar de Vlaamse consument om het gestegen belang van consumptie van lokale producten te ondersteunen en nog te versterken. Zo zal via verschillende media actief gecommuniceerd worden over het vakmanschap en de kwaliteiten van producten van bij ons.

"De producten van onze diverse landbouwsector zijn wereldtop. Ze verdienen dan ook extra steun na een periode geteisterd door Brexit en bezwaard door corona. Via beurzen en missies brengen we de producten én Vlaanderen als exportregio op de voorgrond.

Het leeuwendeel van de middelen gaat rechtstreeks naar bedrijven. We ondersteunen hun innovatieve ideeën financieel en geven hen zo kansen om impact te creëren." - Filip Fontaine, algemeen directeur VLAM.