Fonds Harzé wil het onderwijs ondersteunen bij de ontwikkeling van projecten die instaan voor innovatieve recyclagetechnieken, mét inachtneming van het MVO-gedachtegoed en met de focus op duurzaamheid en circulaire economie.

Met een jaarlijkse geldprijs wil het Fonds de jongste generatie een extra zetje geven om grootse dingen te realiseren.

Het Fonds Harzé uit Olen staat open voor studenten (individueel of in groep) uit alle types van onderwijs in onderwijsinstellingen erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

'De Prijs Fonds Harzé is de ideale steun voor studenten die een afstudeerwerk rond circulaire economie realiseren. Hiertoe behoren binnen het kader van het Fonds Harzé – voor deze specifieke projectoproep – zowel 15+ onderwijs als 18+ onderwijs, van het beroepsonderwijs tot de universiteiten, tot onze doelgroepen', zegt zaakvoerster Hilde Hanselaer van MVO-Advies.

'De projectoproep gaan we om evenwichtige beoordelingsredenen verder indelen in twee beoordelingscategorieën, namelijk projectcategorie 15+ onderwijs en projectcategorie 18+ onderwijs.

Studenten kunnen via de officiële procedures en kanalen van de schoolgemeenschap waartoe zij behoren – onder begeleiding van en met akkoord van een promotor en/of coördinerende verantwoordelijke – een project indienen.

We richten ons dus tot leerlingen en studenten die een afstudeerwerk op touw zetten rond circulaire economie.

Door ons netwerk te laten werken trachten we zo veel mogelijk betrokkenen te bereiken.

Dat zijn de onderwijsinrichtingen zelf, de promotoren, de leerlingen en studenten zelf, vrienden en familie van gepassioneerde kandidaten, kortom iedereen die iemand kan kennen om in aanmerking te komen.

Bovenop de communicatie van de Koning Boudewijnstichting , persberichten en sociale media brengen we zo de boodschap langs verschillende kanalen tot bij onze doelgroepen', besluit Hilde Hanselaer. 'Veel succes!'

Hoe ga je tewerk voor het indienen van je dossier ?

Kijk op Koning Boudewijnstichting - en  hoe je tewerk gaat op Fonds Harzé. 

Foto Hilde en Sus /rr/N.