Vannacht is Jan Cools, bekend historicus en oud-leraar van het St.-Jozefscollege, na een korte ziekte, in het AZ Herentals op 80-jarige leeftijd overleden.  

Cools was protagonist en medestichter van Herentaldum, de Geschiedkundige Kring van Herentals. Als gewaardeerd auteur liet hij maar liefst 20 geschiedkundige uitgaven over het nostalgisch verleden van Herentals van de drukpersen rollen.

20e publicatie voor Jan Cools 

'We geven het naslagwerk over de bekende ijzergieterij Van Aerschot uit via de Herentalse Geschiedkundige Kring', vertelde Cools aan Nnieuws in mei 2019 bij de voorstelling van z'n 20e historisch werk

In 2001 publiceerde hij er al over. 'Maar sindsdien kwam er veel info bij. Openbare besturen of onderzoekers belden mij: van waar komt het kruisbeeld bij ons op het kerkhof? De lijst met producten groeit alsmaar aan,' vervolgde Cools.

Voor Jan Cools was het zowat zijn 20e historische publicatie. 'Het begon allemaal toen ik de geschiedenis van het Herentalse St.-Jozefscollege te boek stelde', vervolgde de sympathieke historicus, die van opleiding eigenlijk licentiaat klassieke filologie is.

Jan Cools bleef heel z'n leven in het spoor van wijlen stadsarchivaris E.H. Remi Verellen.  Remi Verellen was in de jaren 50-60 professor in het St.-Jozefscollege van Herentals en tevens de eerste stadsarchivaris.  Een mentor voor Jan Cools.

Reacties op het overlijden van Jan Cools :

* Rudy Dillen van Herentaldum : 'Met Jan Cools verliest Herentals haar geheugen.

Jan Cools wist nagenoeg alles over ons erfgoed. Gelukkig stelde hij veel te boek over de St.-Waldetrudiskerk met zijn schatten, het Begijnhof, het College, de St-Catharinakerk en nog zoveel meer.

We verliezen met Jan niet enkel een fijne meneer en een innemende persoonlijkheid, maar tevens een hoeksteen van de Geschiedkundige Kring en Herentaldum. Warempel een groot verlies.'

* Cultuurschepen Jan Michielsen : 'Ik ken Jan Cools al geruime tijd, al van in het Sint-Jozefscollege. Een zeer integer, rechtlijnig, nauwgezet man, die veel betekend heeft voor het Sint-Jozefscollege en de Herentalse geschiedschrijving. We zullen hem blijvend herinneren.'

* Willy Geboes van Herentaldum : 'Over deze warme, aangename man valt zoveel te schrijven.

Met het omvangrijke werk 'Geschiedenis van het College van Herentals' won Jan in 1984 de prijs van de Culturele Raad van Herentals. Enkele jaren later behaalde hij met dit werk de provinciale prijs Antwerpen voor geschiedenis en volkskunde.

In 2007 verscheen het monumentale boek (in samenwerking met z'n vriend en architect Paul Bellemans) Bouwgeschiedenis van het Sint Catharinabegijnhof Herentals. Een verhaal van 4 eeuwen bouw- en wooncultuur in Vlaanderen. In 2008 behaalde Jan de Cultuurprijs van de stad Herentals.

Jan was nog schrijver van tal van werken en bijdragen aan de Historische Jaarboeken van Herentals. Uiteraard was hij ook de specialist mbt ons historisch erfgoed rond 'Van Aerschot', waar hij er in slaagde zijn werken te inventariseren, een inventaris die nog op regelmatige basis werd aangevuld.

Herentaldum verliest een monument, een steunpilaar, onvervangbaar... Jan is nu 'geschiedenis'.'

De uitvaart van Jan Cools vindt zaterdag 31/10 in strikt beperkte kring plaats in de St.-Waldetrudiskerk.

Begr. Van den Broeck, Nederrij 15, Herentals, tel : 014 23 10 67,
info@vandenbroeckbegrafenissen.be

Foto's Johan Temmerman/ Nnieuws/ Guy Verellen/YH.