U bent hier

Hoe scoort je gemeente op klimaatvlak? Nieuwe klimaatrapporten per gemeente beschikbaar

Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen
02.03.2021 - 17.50u
Door: Mark Jaspers

Gemeenten, maar ook journalisten en burgers, die benieuwd zijn naar de resultaten in een gemeente of die willen weten welke sectoren de meeste vooruitgang boeken op vlak van CO2-uitstoot, kunnen een kijkje nemen op het klimaatluik van provincies.incijfers.be.

Volgens De Haes, gedeputeerde bevoegd voor klimaat, is het verzamelen van cijfergegevens vaak een struikelblok voor gemeenten om hun klimaatbeleid en de evolutie ervan in kaart te brengen.

“De meeste gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant en hebben de afgelopen jaren al heel wat maatregelen getroffen.

Via provincies.incijfers.be stellen de Vlaamse provincies data over energie en klimaat ter beschikking aan gemeenten om hun energie- en klimaatbeleid op te volgen. Gemeenten kunnen hun cijfers vergelijken met andere gemeenten of aftoetsen aan de gemiddelden voor de provincie en Vlaanderen.”

Op het portaal vindt men relatief eenvoudig cijfers terug over de CO2-uitstoot per sector, het energieverbruik van huishoudens, cijfers over mobiliteit en openbare verlichting en over de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied.

Nieuw is dat nu ook de uitstoot door landbouw wordt meegenomen. Sinds dit jaar vind je ook mobiliteitscijfers, de verleddingsgraad, en enkele bijkomende figuren en datareeksen.

De provincie gebruikt de data zelf ook om de klimaatimpact-, risico- en kwetsbaarheidsanalyses voor de gemeentelijke klimaatactieplannen (SECAP) op te maken.

Naast de drie intercommunales is de provincie immers territoriaal coördinator voor de Burgemeestersconvenant. Met de analyses zorgt de provincie voor een doorvertaling van de data en modellen op maat van elke gemeente.

In Dessel is de hernieuwbare energieproductie vervijfvoudigd

Een mooie case is Dessel. Er is daar een algemene daling van de uitstoot met maar liefst 16,1%. De stijging in de tertiaire sector en de kleine stijging bij particulier en commercieel vervoer worden ruimschoots gecompenseerd door een grote daling bij de huishoudens en een heel grote daling bij de industrie.

De productie van hernieuwbare energie boomt. Zo is de energieproductie via zonnepanelen in Dessel bijna verdubbeld tegenover 2011. Sinds 2016 is er windenergie bijgekomen. De totale hernieuwbare energieproductie is zo vervijfvoudigd.

Onder begeleiding van de provincie en IOK streven wij naar een klimaatvriendelijkere toekomst. Ons lokaal bestuur ondertekende het Burgemeestersconvenant en zet haar schouders onder het Kempen2030- verhaal. Ook heel wat huishoudens en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de daling van de uitstoot”, zegt Joris Pelgrims, deskundige milieu.

Dessel zelf verving de verlichting in de sporthal en de openbare verlichting met energiezuinige LED en sloeg in 2020 de handen in elkaar met Campina Energie. Deze Kempense coöperatie brengt burgers samen om te investeren in hernieuwbare energie. Door de mooie samenwerking kregen 6 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen.  

Geïntegreerd cijfermateriaal

Alle Vlaamse provincies sloegen de handen in elkaar en brachten het cijfermateriaal samen over klimaat en energie van Fluvius en het Departement Omgeving Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Vlaams Energieagentschap (VEA), in de online databank provincies.incijfers.be.

De gemeenten gaan best regelmatig kijken naar de klimaatrapporten, want de gegevens worden geactualiseerd van zodra er nieuwe cijfers beschikbaar zijn.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto