In Vlaanderen gaan elke dag honderden mensen de baan op voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Ze trotseren hiervoor de weersomstandigheden maar ook het drukke verkeer.

De ophaalwagens en de ophalers zijn met heel wat middelen uitgerust om dit op een veilige manier te doen. Toch hebben ze hun veiligheid niet volledig in eigen handen.

Uit een steekproef bij de Vlaamse afvalinzamelaars in 2014 blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per dag één geval van verkeersagressie ervaart, gaande van wild voorbijrazen tot fysiek en verbaal geweld. Dat betekent dat er dagelijks tussen 600 en 1.500 incidenten zijn. Dat alles is niet zonder gevaar voor de afvalophalers.

De Vlaamse intercommunales en Interafval* namen daarom het initiatief om een campagne op te zetten die oproept tot hoffelijk gedrag ten opzichte van afvalophalers. Dit gaat van hoffelijkheid in het verkeer tot beleefdheid en respect. IOK Afvalbeheer ondersteunt deze actie maximaal door een aantal lokale initiatieven.

De week van 21 tot  25 november wordt gelanceerd als de 'Week van de Afvalophaler'. In aanloop naar deze week en tijdens deze week roepen we mensen op om de afvalophaler en containerparkwachter te bedanken.

Hoe? Daarvoor maakten we' bedank-stickers' die we verdelen via onze containerparken, gemeentehuizen en bibliotheken. Interafval zorgt voor de verdeling van deze stickers via enkele magazines (de abonnees van Humo, TV-familie en Dag Allemaal).

Deze stickers kunnen tijdens de week van de afvalophaler op de vuilniszak of –bak geplakt worden. Maar de stickers zijn maar een opstapje, een opgestoken hand of een 'merci' tijdens een ontmoeting met de parkwachter of ophaler kan al meer dan genoeg zijn.

Enerzijds willen we met onze lokale invulling bij het grote publiek meer betrokkenheid creëren. Anderzijds willen we aan ons eigen personeel laten zien dat we de campagne nodig en belangrijk vinden.

*Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid.

Enkele getuigenissen van ophalers/chauffeur en een containerparkwachter : Alles went behalve een compliment

Marcel Cuypers, uit Meerhout: 'Het zijn dikwijls dezelfde mensen die elke week in de deur staan om ons goeiendag te zeggen. Als ze dan een keertje niet van de partij zijn, zeggen we tegen elkaar: 'Ze zullen wel op reis zijn.' of 'Hij zal toch niet ziek zijn, zeker?'. Het doet wel deugd als iemand eens de duim omhoog steekt om ons te bedanken voor ons werk. Want of het nu ijskoud is, het water uit je schoenen gutst van de regen of het meer dan 35° graden warm is, het afval moet opgehaald worden. Een hoffelijkheidscampagne zoals in november is wel ferm. Als dan een sticker op een container of zak plakt, voel je je gewaardeerd.'

Gert Maes uit Mol: 'Gemiddeld krijg ik toch één keer per week te maken met een boze reactie als mensen bijvoorbeeld even moeten wachten. Maar tijdens de spitsuren proberen we de invalswegen, scholen en drukke plaatsen toch zoveel mogelijk te vermijden.'

Tim Vanspringel uit Balen: 'Een vlug geroepen 'Merci, hè mannen!' of een hand opsteken als bedanking maakt mijn dag al goed. Die stickers vind ik ook een heel tof idee.'

Stijn Ruymaekers uit Mol: 'Als mensen vragen hebben over sorteren of tarieven, dan zijn brochures en een website een grote hulp. Maar ze zijn ook zeker blij en dankbaar als ze met hun vragen rechtstreeks bij ons terecht kunnen. De uitleg die ze hier krijgen en het menselijk contact brengt nog steeds meer teweeg in hun sorteergedrag.'

Foto's  Xavier De Bie, en collega's ophaler/chauffeur bij IOK Afvalbeheer.