Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende de voorbije tien jaar een steile opgang.

Om de capaciteit uit te bouwen, worden de bruggen over het Albertkanaal de volgende jaren stelselmatig vervangen. Binnenkort is ook de stad Geel aan de beurt en starten de werken aan de brug van Stelen en ter hoogte van het op- en afrittencomplex Geel-Oost in Eindhout.

Brug Stelen ter plekke gebouwd

De brug van Stelen wordt in juni 2018 verschoven zodat ze kan dienen als omleidingsweg. Vanaf juli 2018 rijdt het verkeer over de omgelegde brug en wordt de nieuwe brug gebouwd.

Vanaf 28 mei tot 2 juli 2018 en van begin september 2019 tot eind november 2019 is er geen verkeer over de brug mogelijk. Met de auto kan men het Albertkanaal kruisen via de brug in Eindhout (N174- Nieuwe Baan) of via de brug ter hoogte van N19 – Snelwegstraat.

Het fietsverkeer moet steeds dezelfde omleidingen gebruiken. Tijdens bepaalde periodes zullen er ook omleidingen zijn op de jaagpaden.

Eindhout krijgt ingevaren brug

Eind augustus 2018 wordt de brug van Eindhout afgesloten om voorbereidingen te treffen voor de sloop. De nieuwe brug wordt in mei 2019 in gebruik genomen. In tegenstelling tot de brug in Stelen, wordt deze brug voorbereid in een atelier en ingevaren op de plaats van de oude brug.

Gedurende deze periode van negen maanden is er geen verkeer over het Albertkanaal mogelijk ter hoogte van Eindhout. De omleiding tijdens de onderbreking voor de brug in Eindhout loopt via de brug in Geel-Stelen.

Daarom is er in de planning op gelet dat de brug in Stelen nooit gelijktijdig met de brug in Eindhout onderbroken is. Het fietsverkeer kan het Albertkanaal kruisen via een omleiding over brug 35 (Biezenhoed).

Infomarkten

• Woensdag 28 maart van 16 tot 20 uur in de parochiezaal van Stelen, Stelen 77.
• Vrijdag 30 maart van 17 tot 20 uur in het gemeentehuis van Laakdal, Markt 19.

  • In zaal 't Hof Herentals volgt donderdag 29 maart van 16 tot 20u de toelichting over de Herentalse bruggen.

De informatie die wordt verspreid op de twee infomarkten is dezelfde. U vindt ook meer informatie op www.vlaamsewaterweg.be/brug-geel-stelen en www.vlaamsewaterweg.be/brug-eindhout.