Vanaf het voorjaar kunnen hondenbaasjes en hun viervoeters terecht in de  hondenlosloopweide aan de Hellekens. Ook bekijkt het lokaal bestuur of er mogelijkheden zijn voor een hondenweide in Noorderwijk en Morkhoven.

'Voor de hondenlosloopweide werken we samen met het Agentschap Natuur en Bos dat de gronden beheert', zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). 'Door een goede samenwerking kunnen we dit project realiseren.

Het gaat om de afgegraven zone ter hoogte van de Hellekens net buiten de Ringlaan van Herentals. Het domein sluit aan op het wandelpadennetwerk in onze stad en is dus zeer goed bereikbaar voor wandelaars met hun hond.

De ruime afgebakende losloopweide wordt aangelegd gelijktijdig met de inrichting van het ganse gebied (hermeandering van de Nete, wandelpaden langsheen het domein, door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij).

De inrichting en beheer gebeuren in nauw overleg tusen de Vlaamse partners VMM en ANB (Agentschap voor Natuur en Bos).

'Gebied wel toegankelijk, 4 koeien komen terrein begrazen'

'In afwachting is het gebied wel toegankelijk', vervolgt de burgemeester. 'De wandelroute loopt nu rondom de afgegraven zone. Het voormalig wandelpad langsheen de Kleine Nete zal niet meer bereikbaar zijn.

In het gebied gaan immers vanaf maart / april 2019 vier koeien verblijven, om het terrein te begrazen.

Om geen conflicten te creëren met loslopende honden, vragen we dat hondenliefhebbers hun honden aanlijnen. Voor de viervoeters wordt er in een ruime, afgebakende losloopzone voorzien.

De stad wil de kleinere projecten zo snel mogelijk aanpakken en tot een goed einde brengen. De zaken die meer tijd nodig hebben, gaan op termijn ook vorm krijgen. Met de hondenlosloopweide voldoet de stad aan de vraag van een groot aantal hondenliefhebbers,' besluit Mien Van Olmen.

De groep dierenvrienden begon onlangs een petitie voor de aanleg van deze weide. (pp)

Foto : de hondenlosloopweide in Grobbendonk  (2017/11) / archief Nnieuws/ plan de Hellekens - locatie.