Graydon Barometer Faillissementen: 1.027 faillissementen in januari, ruim 11 procent meer dan in 2019.

In de eerste maand van 2020 tellen we in heel België reeds 1.027 faillissementsuitspraken, een toename van ruim 11 procent ten opzichte van vorig jaar.

Vergelijken we enkel de januarimaanden, dan spreken we over het hoogste cijfer in de voorbije 6 jaar. Enkel in 2013 en 2014 werden in januari meer faillissementen uitgesproken.Binnen het Vlaamse gewest ging het afgelopen maand om 510 faillissementen (+7,1%), waarbij vooral de provincie Antwerpen getroffen werd.

De overige Vlaamse provincies laten een status quo tot daling optekenen. Binnen het Waalse gewest werden 272 uitspraken gedaan (+52,0%) waarbij de toename zich over alle provincies uitstrekt. In het Brussels gewest noteren we een daling van 265 naar 243 uitspraken ( -8,3%).

Peter Gazelle, Managing Director bij Graydon:
 
"De stijging van het aantal faillissementen in januari is op het conto van Vlaanderen en Wallonië te schrijven, in Brussel wordt juist een daling vastgesteld. 

Het gevolg van deze toename is dat ook het aantal jobs dat op de tocht komt te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever, is toegenomen van 1.886 naar 1.995 jobs.

Bij de getroffen sectoren vinden we voornamelijk de horeca waar met 202 uitspraken in de maand januari de hoogste waarneming ooit werd vastgesteld. Het vorig record lag op 201 in het jaar 2014."