Coöperatie Hoogstraten heeft de kaap van 30 milj. kg aardbeien overschreden. De aanvoer op het einde van het jaar zal dicht bij de 32 milj. kg liggen. 2017 zal de geschiedenis ingaan als een gemiddeld goed jaar, zowel op vlak van productie als prijsvorming.

De toegenomen aardbeiteelt is het gevolg van een aantal bewuste keuzes doorheen de jaren: de samenwerking met CLTV Zundert, de verkooptechniek waarbij de klok centraal staat, de daaraan gekoppelde transparante prijsvorming, een sterk kwaliteitsbewustzijn en het familiale karakter van de bedrijfsvoering die dit kwaliteitsdenken ondersteunt.

Sinds enkele jaren is Hoogstraten eveneens jaarrond aanbieder van aardbeien door de belichte teelt van Sonata. Ook de komende winterperiode zal een hoogwaardige Sonata-teelt instaan voor jaarrond beschikbaarheid van aardbeien.

Coöperatie Hoogstraten bevestigt hiermee haar rol als betrouwbare leverancier van kwaliteitsaardbeien en onderlijnt haar betekenisvolle rol in de Europese aardbeimarkt.

Naast een toenemende afzet in het binnenland wordt het overgrote deel van de Hoogstraten aardbeien- ongeveer 65% - nog steeds geëxporteerd. Hoogstratenaardbeien worden al een aantal jaren bijzonder geapprecieerd in Scandinavië. Maar ook Frankrijk, met zijn vroegmarkten en grote supermarkten, is met 20 % een grote afnemer.

Intussen stijgt ook de export naar Engeland in het najaar en is voorzichtig interesse vanuit Duitsland. De afzet in België is eveneens van groot belang. Jaar op jaar wordt getracht de lokale afzet te verhogen door een goed onderbouwde promotie- en communicatiecampagne.

En wie aardbeien en promotie zegt, denkt meteen aan Roger van Damme, de bekende televisiekok, die zich ambassadeur van Hoogstraten aardbeien mag noemen.

Om die status alle eer aan te doen, heeft hij zelfs een kookboek gewijd aan zijn favoriete vrucht. Bovendien is Roger recent verkozen tot beste patissier ter wereld. Een mooie waardering voor deze dessertenchef bij uitstek.