Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hooibeekhoeve en Landschapspark de Merode organiseren uitwisseling voor FABulous Farmers

Hooibeekhoeve

Hooibeekhoeve en Landschapspark de Merode organiseren in het kader van het Interreg-project FABulous Farmers een tweedaagse uitwisseling voor landbouwers uit België, Nederland en Luxemburg. Het provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve in Geel werpt zich op als gastlocatie van waaruit het gezelschap enkele landbouwbedrijven en proefvelden bezoekt.

De focus ligt op biodiversiteit die nuttig is voor landbouw.

Het doel van FABulous Farmers is om de Functionele AgroBiodiversiteit (kortweg FAB) op en rond landbouwvelden te bevorderen. FAB is biodiversiteit die nuttig is voor landbouw. Denk bijvoorbeeld aan insecten die bladluizen opeten of bodembewerkingstechnieken die het bodemleven minder verstoren. Binnen het Europese project werken 14 pilootgebieden in 6 landen aan die functionele agrobiodiversiteit. Landschapspark de Merode is er daar één van.

Sander Dragt, medewerker duurzame landbouw en duurzaam ondernemen van Landschapspark de Merode: “In het landschapspark spelen landbouwers een belangrijke rol. Landbouwers werken samen met het landschap en laten ons de vruchten van deze samenwerking proeven en gebruiken. We kunnen het dus alleen maar aanmoedigen dat onze landbouwers met functionele agrobiodiversiteit aan de slag gaan.”

Ook Hooibeekhoeve is projectpartner. Hooibeekhoeve is het praktijkonderzoekscentrum melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van de provincie Antwerpen.

Ellen Truyers, onderzoeker Voedergewassen bij Hooibeekhoeve: “Samen hebben we de voorbije maanden bekeken hoe de deelnemers aan het FABulous Farmers-project de biodiversiteit op hun bedrijf kunnen verhogen en tegelijkertijd kunnen zorgen voor een betere opbrengst of minder gebruik van dure kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen.”

Binnen FABulous Farmers zijn 10 FAB-maatregelen uitgedacht om functionele agrobiodiversiteit actief in te zetten. Daarmee kunnen landbouwers plaag- en ziektebestrijding, bodem- en waterkwaliteit en de bestuiving in en rond hun percelen verbeteren. Het uiteindelijke doel is om landbouwers op die manier minder afhankelijk te maken van bijvoorbeeld kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. 

In elk pilootgebied zijn landbouwers gestart met de implementatie van FAB-maatregelen en delen ze hun ervaring met andere landbouwers binnen een regionaal FAB-leernetwerk. Ook andere belanghebbenden en het brede publiek krijgen deze informatie. Zo heeft het gebruik van de FAB-maatregelen op landschapsschaal de meeste kans op slagen; landbouwgrond kan er bijvoorbeeld met niet-landbouwgrond verbonden worden om tot een betere (agro)biodiversiteit te komen.

Gedeputeerde voor Landbouw en Europese samenwerking: “De landbouwsector is volop in transitie. De expertise die we in dit project op internationale schaal opdoen, gaan we straks delen met landbouwers in de hele provincie zodat iedereen de voordelen van functionele agrobiodiversiteit kan leren kennen en op zijn eigen bedrijf FAB-maatregelen kan toepassen.” 

Tijdens de tweedaagse uitwisseling bezoeken de deelnemende landbouwers uit de Benelux enkele proefvelden. Daarbij staan bodemgerelateerde FAB-maatregelen zoals vruchtwisseling, groenbedekkers en verminderde grondbewerking centraal. Gert Van de Ven, onderzoeker Voedergewassen bij Hooibeekhoeve: “We gaan ook langs bij enkele landbouwers in het Merodegebied. Hierbij ligt de focus op het uitwisselen van ervaringen over de toepassing van FAB-maatregelen én de vermarkting van producten.”

Een van die agrarische ondernemers is de familie Van Elven-Devoghel, die in Veerle-Laakdal een akkerbouwbedrijf uitbaat dat gespecialiseerd is in de teelt van aardappelen, wortelen en uien.

Stefaan Van Elven en Nele Devoghel van akkerbouwbedrijf Van Elven: “Wij zetten al jaren in op het zelf vermarkten van onze producten en delen graag onze expertise met collega’s. Een bezoek aan onze hoevewinkel waar we onze eigen groenten verkopen, maakt de rondleiding op ons bedrijf af.”  Foto : Delegatie FABulous Farmers op 7/11/22 bij akkerbouwbedrijf Van Elven – Devoghel –  provincie Antwerpen.

www.fabulousfarmers.eu/nl - www.vanelven.be

Hooibeekhoeve

Deel dit artikel