De eerste coronatest bij alle leerkrachten en leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en de meerderheid van het 4de leerjaar heeft geen bijkomende besmettingen opgeleverd. Dit resultaat geeft hoop dat de schoolcluster beperkt blijft tot het 5de en 6de leerjaar.

Grote voorzichtigheid blijft evenwel absoluut aan de orde. We kunnen dit alleen maar onvoldoende benadrukken. De test op de eerste dag van een thuisquarantaine geeft slechts een eerste indicatie, de tweede test op de zevende dag is van veel groter belang.

Na overdracht van het virus duurt het enkele dagen vooraleer je zelf virusdeeltjes uitstoot en een eventuele besmetting detecteerbaar wordt. Er verandert niets aan de thuisquarantaine die voor deze leerlingen geldt sinds dinsdag 26 januari.

Het aantal vastgestelde besmettingen van leerlingen op de lagere school van De Zandloper ligt momenteel op 17. Er is nog één besmetting bijgekomen van een leerling van het eerste leerjaar.

Dit kind was al langer in thuisquarantaine na een besmetting binnen het gezin. Op nog een andere besmetting in het vierde leerjaar na, situeren de overige besmettingen zich in het vijfde en zesde leerjaar.

Naast de besmette leerlingen telden we ook heel wat besmettingen binnen de betrokken gezinnen, met tal van broertjes en zusjes in het 1de, 2de en 3de leerjaar.

De dreigende combinatie van deze twee klas- en meerdere gezinsclusters leidde maandagnamiddag 25 januari tot de beslissing om de school te sluiten tot en met woensdag 3 februari.

Thuisquarantaine en twee testen

Alle kinderen en leerkrachten die bij aanvang van de schoolsluiting nog niet getest waren (leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en grotendeels het 4de leerjaar) moesten vanaf 26 januari in thuisquarantaine en twee coronatesten laten afnemen.

De eerste test werd afgenomen op dinsdag 26 januari. Daarbij zijn er – zo blijkt nu – gelukkig geen bijkomende besmettingen bij leerlingen en leerkrachten aan het licht gekomen.

We begrijpen dat dit niet eenvoudig is, maar deze negatieve test verandert niets aan de verplichte thuisquarantaine van de betrokken leerlingen en leerkrachten.

Mogelijk zijn zij besmet met het virus, maar stoten ze nog geen virusdeeltjes uit. Dit duurt meerdere dagen. Om dit uit te sluiten, blijft de test op de zevende dag (volgende week dinsdag 2 februari) absoluut noodzakelijk.

Pas bij een negatief resultaat voor deze tweede test mag de thuisquarantaine beëindigd worden. We vragen alle ouders uitdrukkelijk om deze richtlijnen strikt op te volgen. Het zou bijzonder jammer zijn moesten de inspanningen van velen teniet gedaan worden door het onvoorzichtig handelen van enkelen.

Al tweede coronatest

De overige leerlingen (vooral 4de, 5de en 6de leerjaar) en leerkrachten voor wie de thuisquarantaine al vroeger startte, blijven eveneens in quarantaine tot na een negatief resultaat bij de tweede test.

Dit zal - bij een negatief resultaat - dus vroeger zijn dan de overige leerlingen. Ook hier geldt evenwel nog steeds een risico op bijkomende besmettingen tijdens deze tweede test.

De schoolsluiting geldt in elk geval tot en met woensdag 3 februari. Voor alle leerlingen blijft waakzaamheid geboden. Bij twijfel over de specifieke quarantainesituatie van jouw kind, kan je altijd terecht bij je huisarts.

Geen buitenlandse variant

Uit de genoomanalyse die werd uitgevoerd bij de eerste vier positieve stalen, blijkt nu vrijwel zeker dat de klas- en gezinsclusters in Rauw veroorzaakt werden door de gewone virusvariant.

De situatie in Rauw toont aan dat ook de standaard virusvariant bij kinderen op korte tijd tot veel besmettingen bij kinderen kan leiden en snel exponentieel kan groeien binnen een lokale gemeenschap. Eventuele nieuwe besmettingen worden ook op dat vlak verder geanalyseerd.

Meer info: dienst veiligheid, 014 33 07 44, veiligheid@gemeentemol.be