Zonnige Kempen is officieel gestart met de renovatie van Huis van Bockstal in Vorselaar. Deze voormalige dokterswoning wordt, als onderdeel van het Interreg Vlaanderen-Nederland project ENLEB, omgebouwd tot 6 BEN-sociale huurwoningen in co-creatie met bewoners en bouwbedrijven.

Bockstal, de allereerste huisarts die zich in Vorselaar vestigde, kreeg een wandelpaadje naar zich genoemd. Zijn karakteristieke woning wordt bovendien gerenoveerd en omgebouwd tot 6 sociale woongelegenheden. Het waren 2 kinderen van de arts die het herdenkingsbord voor hun vader mochten onthullen.

Officiële start renovatiewerken

Huis van Bockstal is één van de demowoningen binnen ENLEB. Sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen zal de woning grondig renoveren tot zes bijna-energieneutrale (BEN)-sociale wooneenheden met behoud van het bekende dorpsbeeld.

Bijna-energieneutraal wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, en bij uitbreiding in Europa.

BEN-gebouwen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur.

De technische ingrepen die worden uitgevoerd in de voormalige dokterswoning, zullen gemeten en gemonitord worden via sensoren. Bovendien onderzoekt Zonnige Kempen in samenwerking met UC Leuven-Limburg de mogelijkheid om gelijkspanning te implementeren in de woning, wat voorlopig nog niet gangbaar is voor particuliere woningbouw in België.

Co-creatie voor een sterker resultaat

De grote uitdaging van het project zijn de co-creatieprocessen tussen woningeigenaren en bouwprofessionelen. Beide partijen worden samengebracht met het oog op een sterkere ketensamenwerking binnen de bouw.

De co-creatieprocessen vinden plaats in enkele wijken in Vlaanderen en Nederland waaronder Markt in Vorselaar. ENLEB bekijkt samen met de bewoners hun huidige woonsituatie, gaat na welke noden en behoeften er leven en reikt daarbij technische en financiële mogelijkheden aan voor de verduurzaming van hun woning. Levensloopbestendigheid staat hierbij centraal waardoor de woning energieneutraal blijft en ook voorziet in toekomstige noden.

De vergelijking van de verschillende wijkaanpakken en co-creatieprocessen zorgt voor een grensoverschrijdende kennisuitwisseling.

Peter Bellens, gedeputeerde voor Wonen en voorzitter van Kamp C: "ENLEB streeft naar een groter vertrouwen en engagement tussen particulier en bouwprofessioneel. Bovendien stimuleert het ketensamenwerking in de bouwsector, wat ook de verbouwer ten goede komt met een vlottere en goedkopere renovatie als resultaat."

Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen, is leadpartner van ENLEB en staat o.a. in voor het projectmanagement. Het architectenteam van Kamp C werkt mee aan het ontwerpen van de menukaart en het co-creatieluik. (pp) foto Zonnige Kempen.