De huismus, de koolmees en de vink zijn de vogels die het vaakst voorkomen in de Vlaamse tuinen.

Dat blijkt uit de resultaten van het Vogeltelweekend van Natuurpunt. Meer dan 47.000 Vlamingen hebben het voorbije weekend geteld hoeveel en welke vogelsoorten er hun tuin opzochten.

Net als vorig jaar staat de huismus op nummer 1. Toch doet de soort het niet goed in Vlaanderen.

Minder tellingen, verhoudingsgewijs wel evenveel vogels

Met gemiddeld 23 vogels van 7 soorten per tuin blijft het aantal vogels gelijk met vorig jaar. Met 47.750 vogeltellers, in zowel scholen als thuis, ligt het aantal lager dan vorig jaar (79.300), maar doen we het beter dan in 2020 (44.672).

De tuinvogeltelling zegt niets over de populatietrends van de soorten op nationale of Europese schaal. We meten uitsluitend hoeveel vogels er op dat moment naar onze tuinen afzakken en dat wordt vooral in de hand gewerkt door het weer en de beschikbaarheid van natuurlijk voedsel.

Het weekend was vrij aangenaam, met zondag zelfs veel zon. We kregen geen enorme invasies van wintervogels uit het noorden over de vloer. "We zullen bij de verdere analyse ook nu vooral aandacht besteden aan enkele van onze standvogels", zegt Gerald Driessens.

"De kerende trend van kauw en Turkse tortel horen daarbij, want die blijken nu wel over hun hoogtepunt heen te zitten. Het ziet er helaas niet naar uit dat we de merel al terugwinnen na zijn diepe crash door het usutuvirus, een vijftal jaren geleden."

Vogels en onze tuinen

Onze tuinen bieden een belangrijk potentieel voor meer groene ruimte in Vlaanderen. De kans om die ruimte natuurlijker te maken, ligt daarmee voor een belangrijk deel bij de burger.

Door je tuin natuurlijker in te richten komen er niet alleen meer vogels op bezoek, ze kunnen er ook gemakkelijker tot broeden komen en bijdragen aan een sterkere populatie. Daarbij kan iedereen helpen. Zelfs wanneer je geen tuin hebt, kan een mussenkast tegen de muur het verschil maken.

Over Het Grote Vogelweekend
Het Grote Vogelweekend is de grootste publiekscampagne van Natuurpunt en de tellingen lopen nog volop binnen. Met Het Grote Vogelweekend wil Natuurpunt gegevens verzamelen over onze tuinvogels.

Met professionele biologen zou het onmogelijk zijn om zoveel gegevens te verzamelen. Tegelijkertijd wil Natuurpunt mensen wakker maken voor de schoonheid die in onze natuur, maar ook in onze tuinen te vinden is.

We willen hen ook verder aanmoedigen om vogels op een verantwoorde manier te blijven voederen en te helpen, vooral tijdens de wintermaanden maar ook tijdens het broedseizoen.

Natuurpunt wil alle tellers dan ook bedanken voor hun enthousiasme en de hulp bij deze telling. De definitieve resultaten verschijnen eind deze maand in een uitgebreider rapport.

De top 10 in Vlaanderen (tussen haakjes de ranking van 2021):

1. Huismus (1) - 2. Koolmees (2) - 3. Vink (3) - 4. Pimpelmees (6) - 5. Houtduif (7)
6. Kauw (4) - 7. Merel (7) - 8. Turkse Tortel (8) - 9. Ekster (9)  - 10. Spreeuw (11)

Ook in Nederland en het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen weekend geteld. In Nederland is de voorlopige top drie: huismus, koolmees en merel.

Je kan je gegevens nog altijd doorgeven tot het einde van deze week via www.vogelweekend.be