Uit solidariteit met de slachtoffers besliste de gemeenteraad Mol in september vorig jaar om 6 785 euro uit het noodhulpfonds over te maken aan Kara Kara in Niger.

In augustus 2012 werd de zusterstad getroffen door zware regenstormen met overstromingen en verwoeste huizen en velden tot gevolg. Ondertussen werden de hulpgoederen verdeeld onder de zwaar getroffen gezinnen.
 
De hulpgoederen werden betaald met de noodhulp. Bovenop de materiële steun kregen de gezinnen elk ook 50 000 CFA (75 euro) om de directe noden op te vangen. 75 euro lijkt voor ons misschien weinig, maar voor de meeste gezinnen in Kara Kara is dit meer dan een maandloon.
 
Vraag naar noodhulp
Vanuit Kara Kara kwam de vraag naar noodhulp om de zwaar getroffen gezinnen te steunen en de verwoeste huizen herop te bouwen. Onze coördinator in Niger, Mamane Barazé, schreef een project uit waarin hij een overzicht gaf van de schade, de plannen voor de heropbouw en de gevraagde hulp. Naast de bijdrage van het gemeentebestuur, mag Kara Kara ook rekenen op de steun van het Kara Karacomité en het Comité Communal de Développement.
 
Noodhulpfonds
Het noodhulpfonds is een begrotingspost die jaarlijks voorzien wordt om bij grote rampen snel een bijdrage te kunnen leveren. Dit fonds past in onze gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Het fonds werd opgericht naar aanleiding van de verwoestende orkaan Mitch in 1999 in Nicaragua én de aardbeving een jaar later in Turkije.