De gemeente Hulshout neemt vanaf vrijdag 13 maart nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. Het zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen.

Vanaf vrijdag 13 maart worden alle niet-noodzakelijke activiteiten en evenementen van het lokaal bestuur, verenigingen en organisaties op het grondgebied van de gemeente Hulshout verboden, en dat al zeker tot en met vrijdag 3 april.

Activiteiten zoals sportwedstrijden en -trainingen, repetities, eetfeesten, fuiven, toneelvoorstellingen, bijeenkomsten van verenigingen en groepen moeten worden uitgesteld tot deze coronacrisis onder controle is. We vragen ook dat mensen in onderlinge contacten de nodige afstand houden (1,5 meter) om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Concreet betekent dit dat:

o Alle voorstellingen en evenementen in het parochiecentrum of gemeenschapscentrum in deze periode niet zullen doorgaan of worden uitgesteld.

o De sporthal en -terreinen worden gesloten. Verhuringen op de wielerpiste gaan niet door.

o Het zwembad wordt gesloten.

o De bibliotheek wordt gesloten. In de komende weken wordt bekeken of de dienstverlening op een alternatieve manier kan worden voortgezet indien de periode van deze maatregelen verlengd wordt.

o Alle overige gemeentelijke activiteiten, workshops ... worden geannuleerd.

o Alle activiteiten van verenigingen en externe organisatoren worden verboden (inclusief bijeenkomsten van sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen bijvoorbeeld, fuiven, trainingen, vergaderingen, wedstrijden, eetdagen, ...).

o Er wordt geen bezoek toegelaten in Woonzorgcentrum Ter Nethe, in navolging van de richtlijnen van de hoger overheid. Ouderen zijn immers de meest kwetsbare doelgroep.

Gemeentelijke administratieve diensten, containerpark, scholen en kinderopvang blijven tot nader bericht open. Neem met de administratieve diensten wel eerst telefonisch of per e-mail contact op vooraleer je langskomt. V

anaf volgende week werken wij enkel nog op afspraak om het risico op besmetting te beperken. Ook in noodzakelijke dienstverlening, zoals het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur, het groen- en wegenonderhoud en de huisvuilophaling is op dit moment niets gewijzigd.

Winkels, bedrijven en horecazaken kunnen openblijven zolang er de nodige maatregelen genomen worden om voldoende afstand (1,5 meter) te behouden. Uitbaters van cafés en horecazaken worden dringend verzocht om geen feesten te organiseren of andere samenkomsten te laten doorgaan en de richtlijnen van de overheid goed in het oog te houden.

Algemeen

- Er wordt vanuit de hogere overheid benadrukt dat grootouders of personen die kwetsbaar of verzwakt zijn zoveel mogelijk hun (klein)kinderen onder de 16 jaar niet meer afhalen van de scholen of de kinderopvang.

- Voel je je ziek, blijf thuis en neem eerst telefonisch contact op met je huisarts. Verplaats je niet naar het kabinet van de huisarts. Hij / zij adviseert je verder telefonisch.

- Hygiëne bij hoesten of niezen blijft de belangrijkste maatregel.

De volgende preventiemaatregelen blijven van kracht

- Was je handen regelmatig met water en vloeibare zeep.
- Vermijd handen geven. Houdt voldoende afstand.
- Hoest of nies in een papieren zakdoekje en gooi dit onmiddellijk in een gesloten vuilnisbak. Heb je geen zakdoek, hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog.
- Blijf thuis als je ziek bent (zelfs als het een verkoudheid lijkt). Bel je dokter voor verder advies.
- Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn. Probeer een afstand van 1,5 meter te houden.
- Raak je gezicht niet aan met je handen.
- Gebruik je gezond verstand!